Høj tillid til Lægernes Pension

Igen i år får Lægernes Pension topkarakter, når det handler om tilfredsheden med de områder, som medlemmerne vægter højst. Det viser ”Pensionsbarometeret”, den årlige tilfredshedsundersøgelse fra analysevirksomheden Aalund.

Mere end hver tredje læge nævner afkastet, og næsten lige så mange peger på tryghed, når de skal udpege, hvad der betyder mest ved deres pensionsordning. Og nok så vigtigt: På de områder, som lægerne finder vigtige, scorer Lægernes Pension særlig højt.

Det viser friske tal fra Konsulent- og Analysevirksomheden Aalunds årlige tilfredshedsmåling blandt 16 pensionsselskaber.

Lægernes Pension får den højeste score, når pensionskassens egne medlemmer skal vurdere præstationsevnen på de områder, der betyder mest for dem. Lægerne har således størst tillid til, at Lægernes Pension kan få pengene til at yngle, giver fair behandling, når der er brug for en dækning, samt udviser åbenhed om investeringer og omkostninger.

”Den tillidserklæring er vi meget glade for. Det viser, at lægerne overordnet set er enige med os i, hvor vi lægger kræfterne”, siger adm. direktør Chresten Dengsøe.

Han hæfter sig særligt ved lægernes tillid til, at Lægernes Pension kan få opsparingen til at vokse.

”Det hænger naturligvis sammen med vores gode afkast over en lang årrække. Men det er også værd at bemærke, at lægerne er de mest tilfredse, når det handler om adgangen til at få rådgivning, og generelt føler sig godt orienterede om deres pension. Det er vigtigt”, påpeger Chresten Dengsøe.

Årets undersøgelse gen-bekræfter, at lægerne er meget tilfredse med deres pensionskasse, fx ville 77 procent anbefale Lægernes Pension til naboer og venner, hvis de kunne. Blandt de 30-39-årige er tilfredsheden dog lidt vigende, en udvikling, som også ses hos flere af de øvrige selskaber i undersøgelsen.

”Det giver anledning til at se på, om vi rådgiver de yngre medlemmer godt nok. Interessen for pension er lav blandt unge, selv om de godt ved, at det er vigtigt. Der kan både være behov for at forsikre sig ekstra som forsørger eller overveje, om man skal spare lidt mere op nu, hvor levetiden stiger”, siger Chresten Dengsøe.

Læs mere og hent dokumenter her