Lægerne mest tilfredse med deres pensionskasse

Lægernes Pension har landets mest tilfredse pensionsopsparere. Det viser resultaterne af en ny undersøgelse fra Aalund, som har talt med kunder i landets 20 største pensionskasser og -selskaber.

Lægernes Pension har landets mest tilfredse pensionskunder. Det viser konsulent- og analysevirksomheden Aalunds årlige tilfredshedsmåling, Aalunds Pensionsbarometer, der denne gang er udvidet til at omfatte landets 20 største udbydere af arbejdsmarkedspensionsordninger. Med scoren 4,2 på en 5-trins-skala, vurderer lægerne deres pensionskasse højest af alle, når det handler om den samlede, overordnede tilfredshed.

Det er fjerde år i træk, at Lægernes Pension topper sammenligningen, men første gang, at undersøgelsen dækker hele pensionsbranchen. Det giver målingen større troværdighed, siger adm. direktør Chresten Dengsøe.

- Selv om vi er en pensionskasse kun for læger, skal vores resultater sammenlignes med hele pensionsbranchen, så vi får et reelt billede af vores konkurrenceevne, siger Chresten Dengsøe.

Bag den samlede tilfredshed ligger en række delresultater, hvoraf nogle er vigtigere end andre.

- Vi er særligt glade for, at vores medlemmer opfatter os som bedst til at få opsparingen til at vokse. Det er jo helt afgørende for den pension, lægerne vil få. Det stemmer fint overens med de gode afkastresultater, vi har opnået over en lang årrække, siger Chresten Dengsøe, der også hæfter sig ved, at Lægernes Pension scorer højest af alle på åbenhed om investeringerne og etiske hensyn samt forståelig og relevant information.

- Undersøgelsen placerer os i midterfeltet, når det gælder muligheden for at tilpasse pensionsordningen og vejlede om det. Det er helt fair, for vi konkurrerer ikke på antallet af varer på hylderne. Til gengæld er vores produkter relevante og målrettede, og vi vil arbejde på at blive endnu bedre til at kommunikere og rådgive om mulighederne, siger Chresten Dengsøe.

Aalunds Pensionsbarometer 2017 er baseret på 2.556 gennemførte telefoninterviews med repræsentativt udvalgte privatpersoner, som aktivt indbetaler til en pensionsordning via deres arbejde. Interviews blev gennemført fra september til november 2017.

Læs mere og hent dokumenter her