Stil op som delegeret

Det er nu, du skal stille op som delegeret, hvis du vil have indflydelse på næste generalforsamling.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i Lægernes Pension. Er du medlem af Lægernes Pension, har du ret til at møde op og tage ordet på generalforsamlingen, men du skal være delegeret for at kunne stille forslag og stemme. Der kan deltage op til 125 delegerede, som vælges blandt medlemmerne.

Hvis du ønsker at være delegeret på generalforsamlingen i 2019, skal du melde dit kandidatur til Lægernes Pension senest den 8. januar 2019.

   

Læs hvordan