Ekstraordinær generalforsamling 2022

Lægernes Pension holder ekstraordinær generalforsamling, hvor de delegerede skal tage stilling til den nye pensionsordning FleksibelPension.

Generalforsamlingen holdes mandag den 5. december 2022 kl. 16.30 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København som et kombineret digitalt og fysisk møde. 

Generalforsamlingen består af 125 delegerede, som er valgt blandt pensionskassens medlemmer. Som medlem af Lægernes Pension har du ret til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret. Hvis du ikke er delegeret, men ønsker at deltage på generalforsamlingen, var fristen for tilmelding torsdag den 1. december 2022. De delegerede har fået direkte besked om deltagelse på generalforsamlingen.