Aktuar eller statistiker til medlemsanalyser

Lægernes Pension skal sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed gennem hele livet. Aktuariatet spiller en central rolle i det arbejde. Vi varetager alle aktuarfaglige opgaver i pensionskassen, og vi står for udviklingen af pensionsprodukter til vores medlemmer.

Vi søger en dygtig aktuar eller statistiker til vores team på otte aktuarer. Du skal være med til at udvikle nye medlemsanalyser, som skal understøtte udvikling og overvågning af vores pensionsprodukter. Hertil kommer løbende risiko- og levetidsanalyser.

Jobbet

Lægernes Pension udbygger løbende kendskabet til vores medlemmer for at sikre, at vores pensionsprodukter også i fremtiden passer til deres behov. Du vil være med til at udvikle nye analyser af vores medlemmer og deres behov samt forestå analyser til prisfastsættelse og hensættelser.

Derudover vil du deltage i Aktuariatets løbende drifts- og udviklingsopgaver, som f.eks.:

 • Analyser af forsikringsrisici og adfærd blandt vores medlemmer
 • Opgørelse af pensionsprognoser
 • Udvikling og overvågning af nye pensionsprodukter og risikodækninger
 • Rapporteringer og analyser til ledelse og bestyrelse
 • Hensættelser til regnskab (Actulus/APC)
 • Hensættelsesmodel til solvens (Actulus/ProBaBLI)
 • Analyser af rimelighed og betryggende forhold
 • Implementering, vedligehold og drift af nyt medlemssystem
 • Anmeldelser til Finanstilsynet.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer

Du har en kandidatgrad i statistik, forsikringsmatematik, matematik-økonomi eller lignende og har gerne nogle års erfaring inden for liv- og pensionsbranchen.

Jobbet vil kræve en bred vifte af kompetencer, bl.a. it-kompetencer, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med dataudtræk og -analyser. Vi forventer, at du har evnen og interessen for både at arbejde i dybden med statistiske og aktuarfaglige emner og i bredden med medlemsbehov og formidling.

Vi lægger vægt på, at du er god til at samarbejde, også med kolleger, som har andre faglige kompetencer, og at du er god til at lytte og omsætte ideer til konkrete forslag.

Det får du glæde af

Du bliver en del af at team, hvor vi når resultater gennem samarbejde, høj faglighed og engagement. Vi hjælper hinanden og har respekt for hinandens forskelligheder. 

Du bliver samtidig en del af en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig. Vi er et af de få steder, hvor pension, bank og investeringsforening går hånd i hånd. Vi har en meget høj medlemstilfredshed samt det bedste image og højeste loyalitet blandt pensionskunder – det forpligter.

Vi tilbyder dig

 • en 100% røgfri arbejdsplads med fokus på sundhed, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • attraktiv løn og pension
 • kantine- og massageordning
 • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
 • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.