Risikoanalytiker

Risikoafdelingen har en central rolle i at sikre effektiv risikostyring i Lægernes Pension & Bank. Det gælder lige fra at identificere risici til at måle, overvåge og rapportere for både pension og bank.

Vi har brug for en dygtig risikoanalytiker, der skal være med til at sikre det samlede overblik over koncernens risici.

Jobbet

Der er tale om et alsidigt og ansvarsfuldt job. I et nært samarbejde mellem Risikoafdelingens seks medarbejdere bliver dine opgaver at

 • tilrettelægge og udvikle risikostyring og rammer inden for investeringsområdet
 • identificere og implementere løbende forbedringer for risikostyring og -måling
 • udvikle risikostyring for alternative investeringer
 • forbedre processer for håndtering af finansielle instrumenter på investeringsområdet
 • udvikle rapportering på risiko- og investeringsområdet i PowerBI
 • videreudvikle stokastisk solvensmodel.

Jobbet er en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer

Du har en længerevarende økonomisk eller matematisk uddannelse, fx cand.merc.(mat.), cand.polit., cand.scient.oecon., cand.act. eller lignende.

Du er nyuddannet med relevant erfaring fra studiejob i den finansielle sektor eller har et par års erfaring inden for området.

Du er stærk inden for finansieringsteori, interesserer dig for programmering og er dygtig til databehandling.

Som person

 • er du analytisk, arbejder struktureret og har blik for detaljen
 • tager du initiativ og ejerskab
 • går du op i at udvikle dig selv og opgaverne gennem faglig nysgerrighed og diskussion
 • motiveres af at dykke ned i problemstillinger for at forstå komplicerede sammenhænge til bunds.

Oveni er du en god kollega, der ser styrken i at arbejde sammen som et team.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse er synlig.

Risikoafdelingen arbejder tæt sammen med Investeringsafdeling, Aktuariat og Økonomiafdeling.

Risikoområdet og reguleringen af finanssektoren er i rivende udvikling. Du får et bredt arbejdsfelt og har god mulighed for at videreudvikle dine kompetencer inden for risikostyring.

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
 • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
 • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.