Senior ESG-manager

Bæredygtighed er et vigtigt udviklingsområde i Lægernes Pension & Bank, hvor vi arbejder for at kunne leve op til de stigende krav fra medlemmer, kunder og myndigheder.

Vi søger derfor en specialist, der ønsker at være med til at udvikle vores arbejde med bæredygtighed på tværs af bank og pensionskasse.

Jobbet

Vores afdeling for bæredygtighed har ansvaret for bæredygtighedsaktiviteter på tværs af pensionskasse, bank og investeringsforeningen Lægernes Invest. Du får dermed en unik mulighed for at arbejde med en bred vifte af bæredygtighedsopgaver på det finansielle område.

Bæredygtighedsafdelingen er en del af investeringsområdet, og har derfor særligt fokus på de investeringer, som ligger til grund for vores pensions- og investeringsprodukter.

Sammen med dine kollegaer kommer du derfor til at arbejde tæt sammen med vores investeringsspecialister om at sikre det bedst mulige afkast og på et bæredygtigt grundlag.

Samtidig skal du medvirke til at udvikle arbejdet med bæredygtighed i øvrige dele af virksomheden, samt bistå med at rapportere herom. Det kræver øje for hvordan både forretningen og bæredygtighedsarbejdet udvikles i tråd med de stigende krav og forventninger fra vores omverden.

Du får et bredt arbejdsfelt med mange kontaktflader til resten af organisationen. Du får dermed et stort ansvar og en vigtig rolle i at udarbejde og implementere løsninger, som sikrer at bæredygtighed bliver integreret og prioriteret på tværs af koncernens aktiviteter og produkter.

En stor del af din dagligdag bliver at omsætte komplekse lovkrav til løsninger, som skaber værdi for vores medlemmer og kunder. Det kræver bl.a. at du kan indsamle og analysere data, samt navigere i de mange usikkerheder, som kendetegner bæredygtighedsområdet i form af ny lovgivning, ufuldstændige data og løbende metodeudvikling.

Samtidig kræver det, at du kan formidle din viden om bæredygtighed til både kollegaer og beslutningstagere, så de forstår hvordan bæredygtighedsdagsordenen påvirker forretningen.

Nogle af dine vigtigste opgaver bliver at:

  • betjene relevante beslutningsfora, herunder bæredygtighedskomitéen og koncernens bestyrelser.
  • Sikre datagrundlaget for retvisende bæredygtighedsrapportering til internt og eksternt brug.
  • bidrage til at implementere og efterleve gældende og kommende bæredygtighedslovgivning (SFDR, CSRD, CSDDD mv.) på en ressourceeffektiv og værdiskabende måde.
  • Bidrage til at øge organisationens viden om bæredygtighed, og dermed understøtte at bæredygtighed indtænkes i arbejdsgange og processer på tværs af organisationen.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer

  • Du har en videregående økonomisk eller samfundsfaglig uddannelse som cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc.fir., cand.merc.aud. eller tilsvarende. Og gerne nogle års erfaring fra bæredygtighedsområdet, fx fra en finansiel virksomhed, centraladministrationen eller rådgiverbranchen.
  • Du har kendskab til og gerne praktisk erfaring med EU-reguleringen på bæredygtighedsområdet. Du har flair for at indsamle, kvalitetssikre og formidle data, og evner at sammentænke bæredygtighed, lovkrav og forretning.
  • Vi forestiller os, at du har erfaring med at drive projekter, hvor du i samarbejde med eksterne parter og forskellige dele af forretningen har bidraget med løsninger på komplekse problemstillinger. Fx ved at indtænke systemunderstøttelse, forenkling og automatisering af processer.

Som person

Du er selvkørende, udviser god dømmekraft og er ansvarsbevidst. Du arbejder struktureret og er analytisk orienteret med øje for detaljen.

Du er god til at samarbejde og kommunikerer naturligt på alle niveauer i en organisation. Derudover har du god forretningsmæssig forståelse for vores udfordringer og succeskriterier som finansiel koncern og for, hvordan du og din funktion kan bidrage hertil.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af en koncern i positiv udvikling, hvor bæredygtighed er et højt prioriteret indsatsområde. Din indsats, indflydelse og resultater vil derfor være synlig.

Bæredygtighedsafdelingen har aktuelt 3 medarbejdere med kompetencer indenfor økonomi, investering, databehandling, og jura.

Afdelingen er en del af investeringsområdet, men med relationer til stadigt flere dele af organisationen. Vi lægger vægt på sparring, har et højt fagligt miljø, og en uformel omgangstone.

Vi tilbyder dig

·         Attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie. 

·         Flextid og mulighed for hjemmearbejde.

·         Kantine- og massageordning.

·         Engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.

·         Let adgang til offentlig transport – bus, metro og S-tog.  

·         Et socialt fællesskab – i hverdagen og ved forskellige arrangementer.