Bæredygtig pension

Lægernes Pension er opmærksom på lægernes forventninger til, hvordan vi investerer deres pensionsopsparing. Det er vores opgave at sørge for, at lægerne får det bedst mulige afkast af deres opsparing samtidig med, at investeringerne skal være bæredygtige.

Vi ser ingen modsætninger mellem de to forhold. Prioritering af bæredygtighed og de risici, der er, er med til at øge den forventede langsigtede værdi af investeringerne.

Stemningsbillede

Information
om vores retningslinjer for
bæredygtighed