Tobaksfri investeringer

Vi har valgt ikke at investere ikke i selskaber, der producerer tobak eller tobaksprodukter. Forbuddet gælder også selskaber, der har betydelig aktivitet eller indtægtskilde inden for service og distribution relateret til tobak eller tobaksprodukter.

Løfte om tobaksfri investeringer
Lægernes Pension har underskrevet The Tobacco Free Finance Pledge - et sæt principper for tobaksfri investeringer, som er udarbejdet i samklang med de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, PRI. Initiativet sætter fokus på investorer, der arbejder for tobaksfri investeringer for dermed at tilskynde andre til at følge trop.

Bag The Tobacco Free Finance Pledge står den australske interesseorganisation Tobacco Free Portfolios, oprindeligt stiftet af australske læger. Organisationens advisory board tæller investeringsfolk og forskere fra hele verden.