Lejligheder

Lægernes Pension tilbyder ikke fortrinsret til lejeboliger.

Det er pensionskassens opgave at sørge for, at lægerne får det bedst mulige afkast af deres pensionsopsparing. Det ligger til grund for alle vores dispositioner – også når vi investerer i boligejendomme.

Vi har derfor valgt, at vi ikke tilbyder medlemmerne fortrinsret til lejeboliger, da det kan medføre en interessekonflikt.