Sådan skifter du ordning

Hvordan du er dækket som pensionist, og hvis du bliver syg eller dør, afhænger af, hvilken ordning du har valgt. Du har tre muligheder:

 • med 10-årig ægtefælle-/samleverpension
 • med livsvarig ægtefælle-/samleverpension
 • uden ægtefælle-/samleverpension 

Når du bliver medlem af Lægernes Pension, kan du skifte ordning inden for det første år. Hører vi ikke fra dig, får du automatisk ordning med 10-årig ægtefællepension. Blev du medlem inden 2015, fik du automatisk ordning med livsvarig ægtefællepension.

Du kan også skifte mellem pensionsordningerne efter, at du er blevet medlem af Lægernes Pension, men der er også situationer, hvor du ikke har mulighed for at skifte. Læs mere om reglerne herunder. 

Du kan skifte uden at afgive helbredsoplysninger, hvis:

 • du er blevet gift eller har fået samlever
 • du er blevet separeret, skilt eller flyttet fra samlever
 • din separation er ophørt
 • din ægtefælle/samlever er død.

Skiftet skal ske senest et halvt år efter ændringen i din civilstand.

Skift ved samliv
Hvis du er ugift, men samlevende, kan du skifte fra pensionsordning uden ægtefælle-/samleverpension til ordning med ægtefælle-/samleverpension, hvis alle disse betingelser er opfyldt:

a) Du skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever.

b) Du skal have tillagt din samlever en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Det skal ske i et testamente, der er oprettet senest tre måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt. Testamentet skal være underskrevet eller bekræftet den 13. maj 2000 eller senere.

c) Du skal

 1. have haft fælles bopæl med din samlever i de seneste to år, eller
 2. tidligere have haft fælles bopæl med din samlever i en sammenhængende periode på mindst to år, og den fælles bopæl skal da alene være ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller
 3. have fælles bopæl med din samlever og vente, have eller have haft et barn sammen med din samlever, eller
 4. tidligere have haft fælles bopæl med din samlever, og den fælles bopæl skal da alene være ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og vente, have eller have haft et fælles barn med din samlever.

d) Samlivet skal være begyndt, før du fyldte 65 år, og inden du evt. blev invalidepensioneret.

Skift ved skilsmisse
Hvis din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension, vil det kræve hans/hendes samtykke at skifte fra pensionsordning med ægtefællepension til ordning uden ægtefællepension.

Er du blevet separeret eller skilt efter 2006 og har bidragspligt i en tidsbegrænset periode, kan du skifte uden samtykke.

Hvem tager initiativet til skift?
Du skal selv tage initiativ til at skifte pensionsordning. Skift af ordning skal meddeles skriftligt til Lægernes Pension.

Du kan også skifte ordning, selvom du ikke lige er blevet medlem af Lægernes Pension eller har ændret civilstand. Du har mulighed for at skifte ordning højst én gang om året.

Der kan dog være situationer, hvor det ikke er muligt at skifte. Det gælder fx, hvis aldersforskellen mellem dig og din ægtefælle/samlever afviger fra den forudsatte aldersforskel, og du ønsker at skifte til en pensionsordning med ægtefælle-/samleverpension. 

I nogle tilfælde vil du kun kunne skifte til en ordning med ægtefælle-/samleverpension, hvis du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Hvis du skal afgive helbredsoplysninger, trækker vi et gebyr fra din pensionsopsparing, bl.a. til betaling af helbredsattest.

Hvis din ordning ændrer sig
Hvis dit medlemskab ændrer sig, kan du skifte uden at afgive helbredsoplysninger. Det gælder, hvis du:

 • genoptager (fuld) bidragsbetaling efter en periode med hvilende medlemskab eller supplerende bidragsbetaling i tilknytning til tjenestemandsansættelse
 • overgår til hvilende medlemskab eller supplerende bidragsbetaling i tilknytning til tjenestemandsansættelse.

Skiftet skal ske senest et halvt år efter, at din ordning eller dit medlemskab ændrer sig.

Hvem tager initiativet til skift?
Du skal selv tage initiativ til at skifte pensionsordning. Skift af ordning skal meddeles skriftligt til Lægernes Pension. Du finder blanketten i boksen til højre her på siden.

Sker der ændringer i dit ansættelsesforhold, vil du i en række situationer have mulighed for at skifte ordning. I de situationer vil vi kontakte dig.

Du kan ikke skifte ordning, hvis du er pensioneret eller er fyldt 65 år.

Du kan ikke skifte til ordning med 10-årig ægtefællepension (ordning 3), hvis du har den gamle garanterede pensionsordning. Du har den gamle pensionsordning, hvis du blev medlem af Lægernes Pension før 1. juli 1999 og har valgt ikke at omtegne til ny pensionsordning i 2009, 2012 og 2015.

Du kan ikke skifte ordning, hvis du indtrådte i Lægernes Pension før 2015 og var fyldt 54 år, da du blev medlem.

Hvis der hører en sumudbetaling ved død til din pensionsordning, kan du vælge, hvem der skal tilgodeses med udbetaling fra din pension, når du dør.

Begunstigelsen kan du ændre løbende ved skriftlig henvendelse til Lægernes Pension. 

mere om
begunstigelse