Få mere hvis du bliver syg

Nu kan du sikre dig og familien bedre, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde. I Lægernes Pension har vi lanceret Supplerende Invalidepension, som giver dig ekstra oveni din obligatoriske invalidepension.

Hver 7. læge bliver ramt af invaliditet i løbet af arbejdslivet. Lægernes Pension giver dig god mulighed for at sikre din økonomi, hvis du ikke længere kan arbejde som læge.

Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og det du kan få, hvis du bliver for syg til at arbejde, skal du overveje at supplere din obligatoriske invalidepension fra Lægernes Pension. Så kan du få næsten samme indkomst, som mens du arbejdede.

I MIN PENSION kan du se, hvordan du er dækket i dag, hvis du bliver syg. Du kan også regne på, hvor meget mere du kan få, og hvad det vil koste.

Hvis du vil tegne Supplerende Invalidepension, kan du også gøre det i MIN PENSION.

Du bestemmer selv, hvor meget du vil have, og du kan få dækket op til 90 procent af din indkomst som læge. Prisen for den ekstra dækning kan du trække fra i skat.

Her kan du se konkrete eksempler på, hvordan læger med forskellig alder, ansættelsestype, indkomst og invalidedækning er dækket i dag, og hvilken dækning de kan få med Supplerende Invalidepension.

Den ekstra dækning tegnes som standardmoduler. Et standardmodul giver en årlig udbetaling på 80.000 kroner før skat. 

Du finder dine egne oplysninger i MIN PENSION.

36-årig 1. reservelæge med lønindkomst på 594.000 kroner

Obligatorisk

invalidedækning

Valgfri ekstra

invalidedækning

Samlet

invalidedækning

Årlig pris for

ekstra invalide-

dækning 

297.000 kr.

(50% af lønnen)

160.000 kr.

(2 moduler)

457.000 kr.

(77% af lønnen) 

3.048 kr.

44-årig afdelingslæge med lønindkomst på 728.000 kroner

Obligatorisk

invalidedækning

Valgfri ekstra

invalidedækning

Samlet

invalidedækning

Årlig pris for

ekstra invalide-

dækning 

326.000 kr.

(45% af lønnen)

240.000 kr.

(3 moduler)

566.000 kr.

(78% af lønnen)  

9.108 kr.

56-årig overlæge med lønindkomst på 894.000 kroner

Obligatorisk

invalidedækning

Valgfri ekstra

invalidedækning

Samlet

invalidedækning

Årlig pris for

ekstra invalide-

dækning 

444.000 kr.

(50% af lønnen)

240.000 kr.

(3 moduler)

684.000 kr.

(77% af lønnen)  

13.536 kr.

51-årig praktiserende læge med lønindkomst på 1.194.000 kroner

Obligatorisk

invalidedækning

Valgfri ekstra

invalidedækning

Samlet

invalidedækning

Årlig pris for

ekstra invalide-

dækning 

352.000 kr.

(29% af lønnen)

560.000 kr.

(7 moduler)

912.000 kr.

(76% af lønnen)  

27.216 kr.

Du kan tegne op til ti moduler, og du kan højst få dækket 90% af din indkomst som læge (inklusiv det du evt. vil få fra andre ordninger). Den årlige pris er for 2023.

Hvad med skatten?
Du kan trække din betaling til Supplerende Invalidepension fra i skat. Bliver du syg og får udbetalt invalidepension, bliver den beskattet som personlig indkomst. 


Lægernes Pension forsikrer din erhvervsevne som læge – og ikke blot din generelle erhvervsevne. Du bliver derfor ikke tvunget til at skifte erhverv, hvis du bliver syg. Mister du din erhvervsevne som læge, har du ret til invalidepension – uanset om du har bevaret en erhvervsevne på et andet område end det lægelige.

Både den obligatoriske og den supplerende invalidepension dækker dig helt, indtil du når folkepensionsalderen. På det tidspunkt får du i stedet udbetalt pension fra Lægernes Pension oveni din folkepension.

Læs mere om, hvornår du kan få invalidepension

Du kan tegne Supplerende Invalidepension uden at afgive helbredsoplysninger.  Det er tilstrækkeligt, at du erklærer, at du er fuldt arbejdsdygtig.

Du er dækket helt fra start af, hvis du bliver syg. Bliver du inden for de første fem år syg af en lidelse, som var erkendt, inden du tegnede Supplerende Invalidepension, bortfalder dækningen. Det kalder vi karensperiode.

Du kan tegne den ekstra invalidedækning, hvis du arbejder i Danmark og betaler det almindelige medlemsbidrag eller mere til Lægernes Pension. Du må endnu ikke være fyldt 60 år og skal være fuldt arbejdsdygtig.

Hvis du stadig har den gamle Erhvervsudygtighedsforsikring gennem vores samarbejde med AP Pension, kan du finde forretningsbetingelser ol. her:

Erhvervsudygtighedsforsikring

Vil du skifte?
Vil du skifte til den nye Supplerende Invalidepension, kan du regne på det i MIN PENSION. Det er også her, du kan tegne din nye Supplerende Invalidepension.

Beregn i min pension