Forbered mødet

Du får mest ud af mødet, hvis du er godt forberedt. Vi har lavet en liste over spørgsmål, som du kan tage stilling til, og materiale, som du med fordel kan medbringe. 

Hvad er formålet med mødet?

Det er en god idé, at du på forhånd overvejer, hvilke forventninger du har til mødet. Når du bestiller tid til et personligt møde på vores hjemmeside, kan du skrive et par linjer om din situation og hvilke spørgsmål, du gerne vil have afklaret på mødet. Det gør det lettere for medlemskonsulenten at målrette mødet efter netop dine behov.

Tre spørgsmål, du bør stille dig selv inden mødet

Inden mødet kan du gøre dig nogle tanker om, hvilke pensionsdækninger og behov du ønsker at drøfte. Du bør altid overveje, hvordan du ønsker, at din sikring skal være ved pensionering, invaliditet/sygdom og død.

Stil derfor dig selv følgende spørgsmål:

Hvor stor skal min pension være?
Det er meget individuelt, hvor meget man skal have sparet op for at kunne indfri forventningerne om en økonomisk tryg tilværelse i alderdommen. Der er ikke nogen enkel regel for, hvor stor en del af din løn du skal spare op.

Det optimale er, hvis du kan opstille et budget for din tilværelse som pensionist. I budgettet skal du tage højde for, hvilke faste udgifter, der vil falde bort og hvilke udgifter, der vil komme til ved pensioneringen. Du skal også være opmærksom på, at vi i dag lever længere, end man gjorde tidligere, og derfor har brug for en større pensionsopsparing.

Hvor stor skal min samlede dækning være, hvis jeg bliver syg?
Her skal du se på, hvor stor en indkomst din husstand skal have, for at I kan bevare den økonomiske tryghed, hvis du skulle blive ramt af en kritisk sygdom eller blive invalid.

Hvilke faste udgifter vil du med tiden kunne sortere fra, og hvilke faste udgifter vil der komme til som følge af den ændrede situation? Det kunne fx være

  • penge til indretning af hjemmet med forskellige nye hjælpemidler
  • midler til at finansiere en eventuel nedgang i din ægtefælle/samlevers lønindtægt, hvis vedkommende skal passe og pleje dig.

Hvor stor skal dækningen være, hvis jeg eller min ægtefælle/samlever skulle dø?
Det er altid et vanskeligt spørgsmål at tage fat på, men især hvis du er forsørger, er det meget vigtigt at se på dækningen ved død. Kort og godt gælder det om, at du og din ægtefælle/samlever får indrettet jeres økonomiske tilværelse sådan, at hvis den ene indtægt falder bort, fordi en af jer dør, så vil den efterlevende - sammen med eventuelle børn - være sikret en økonomisk tryg og stabil tilværelse i fremtiden.