Lægerne mest tilfredse med deres pension

Lægernes Pension har de mest tilfredse pensionskunder. Det viser Pensionsbarometret, der er den årlige tilfredshedsmåling af de 16 største pensionsselskaber i landet, og som foretages af analysevirksomheden Aalund. Med en samlet tilfredshed på 4,2 ud af 5 mulige vurderer lægerne vanen tro deres pensionskasse højest af alle. Og i år er forspringet blevet større til de andre pensionsselskaber. Mens pensionsopspareren generelt set er blevet mindre glad for sit pensionsselskab, går det den modsatte vej i Lægernes Pension.

Bedst, hvor det tæller mest
Lægerne giver topkarakter til Lægernes Pension, når de vurderer præstationsevnen på de områder, der betyder mest for dem. Størst er tilliden til, at Lægernes Pension får pensionen til at vokse. Lægerne føler sig desuden godt sikrede, når de går på pension og har tiltro til, at de får en fair behandling i pensionskassen, når de har brug for det.

- Det er en stor tillidserklæring, der viser, at vi lægger kræfterne de rigtige steder, siger adm. direktør Chresten Dengsøe. Han hæfter sig også ved, at medlemmerne tilkendegiver, at Lægernes Pension tager større etiske hensyn og investerer mere ansvarligt, end man gør i de andre selskaber.

- Lægerne er klar over, at et godt afkast er helt afgørende for deres pension. Og de har også fokus på, hvordan det bliver opnået. Derfor bruger vi mange kræfter på at sikre, at vi investerer bæredygtigt og ansvarligt, siger Chresten Dengsøe.

Bør informere bedre
Høj tilfredshed må dog ikke blive en sovepude, og undersøgelsen afdækker også områder, hvor Lægernes Pension kan gøre det bedre. Lægerne efterspørger blandt andet individuel information og vil gerne kontaktes om rådgivning, som retter sig mod den enkeltes behov og livssituation. Efter årsskiftet går pensionskassen derfor i gang med at få samtykke af medlemmerne for bedre at kunne henvende sig direkte om nye produkter og andet, som lægen kan have gavn af til sin pension.

Aalunds Pensionsbarometer blev gennemført i efteråret 2020 og er baseret på 2.114 gennemførte telefoninterviews med repræsentativt udvalgte privatpersoner, som indbetaler til en pensionsordning via deres arbejde.

Læs mere og hent dokumenter her