Medlemmer har stærkt bånd til Lægernes Pension

Lægernes Pension skiller sig positivt ud i forhold til andre selskaber i pensionsbranchen. I en ny undersøgelse af tilfredsheden blandt pensionskunder har Lægernes Pension markant flere ambassadører og loyale medlemmer end andre pensionsselskaber.

Over halvdelen af medlemmerne i Lægernes Pension vil agere som ambassadører og direkte anbefale Lægernes Pension, viser 2021-udgaven af Pensionsbarometeret udført af analyse- og rådgivningsvirksomheden Aalund. På trods af at kun læger kan få adgang til pensionsfællesskabet.

”Medlemmerne er via overenskomst født ind i et pensionsfællesskab, men det er ikke en garanti for, at lægerne synes, det er en god idé. Pensionskassens legitimitet er i høj grad bundet op på, at der er opbakning fra medlemmerne. Derfor er vi naturligvis glade for, at vi får så konkret og dokumenterbar opbakning,” siger adm. direktør Chresten Dengsøe.

Helt konkret er der 57 pct. ambassadører blandt lægerne i Lægernes Pension. Det skal ses i forhold til et gennemsnit på 33 pct. blandt pensionsselskaber generelt.

Unik score
Som det eneste selskab i undersøgelsen har Lægernes Pension en positiv såkaldt Net Promoter Score (NPS). En score over ”0” viser, at et selskab har flere loyale end illoyale kunder. På en skala fra -100 til +100 får Lægernes Pension en score på ”+9”, hvor gennemsnittet blandt alle selskaber i undersøgelsen er ”-21”.

Undersøgelsen er gennemført af Aalund Pensionsbarometer blandt 1.684 respondenter i perioden 5. juli til 8. oktober 2021.

NPS – ”Det ultimative spørgsmål”

Net Promoter Score (NPS) anvendes i stigende grad i en lang række brancher til at måle tilfredshed blandt kunder. Kunderne stilles blot et enkelt spørgsmål; nemlig: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os, og hvorfor?”. Svaret angives på en skala fra 0-10. Herefter deles kunderne ind i tre grupper:

  • Promoters (scorer 9-10) er loyale entusiaster, der bliver ved med at købe og ofte anbefaler virksomheden og dens produkter til andre. Denne gruppe kunder styrker virksomhedens brand gennem positiv omtale til venner og bekendte og driver ofte profitabel bæredygtig vækst.
  • Passives (scorer 7-8) er tilfredse kunder men uden særlig præference for virksomheden. Denne gruppe vil være modtagelige over for konkurrenters tilbud.
  • Detractors (scorer 0-6) er utilfredse kunder, der skader virksomhedens brand og hindrer virksomhedens vækst gennem negativ omtale.

NPS-scoren beregnes herefter ved at trække de utilfredse kunder (”Detractors”) fra de to grupper af henholdsvis tilfredse (”Passives”) og loyale entusiaster (”Promoters”).

Stemningsbillede