Investormøde i Lægernes Invest

Investeringsforeningen Lægernes Invest holder investormøde og ordinær generalforsamling. Du er velkommen til at deltage (husk tilmelding).

Arrangementet holdes torsdag den 28. april 2022 kl. 16.00 hos Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes investormøde med følgende to indlæg:

  • En epoke med faldende renter og lav inflation synes at være slut. Nye geopolitiske spændinger ændrer på vilkår for den internationale samhandel og det kommer til påvirke udviklingen på de globale finansielle markeder. Lægernes Pensions investeringsstrateg Lars Rasmussen vil fortælle om forventningerne til udviklingen på rente- og aktiemarkederne i de kommende år.
  • Klimaomstilling og bæredygtighed fylder mere og mere på investordagsordenen – også hos Lægernes Pension og Lægernes Invest. Nye EU regler, bedre beslutningsgrundlag og nye investeringsmuligheder driver udviklingen. Lægernes Pensions chef for ansvarlige investeringer Peter Rasmussen vil fortælle om integration af bæredygtighed i investeringerne og de nye EU-reglers betydning for arbejdet med bæredygtighed i Lægernes Invest.