Kommentarer til rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke

Flere medier omtaler mandag den 14. februar 2022 den samlede pensionssektors investeringer i olie-, kul- og gassektoren. Omtalen bygger på en rapport udarbejdet af Mellemfolkeligt Samvirke, som har kortlagt investeringer i danske pensionsselskaber – heriblandt Lægernes Pension.

Lægernes Pension er ifølge opgørelsen fra Mellemfolkeligt Samvirke blandt de selskaber, som har få penge placeret i fossile investeringer.

”Undersøgelsen bekræfter dybest set, hvad vi vidste i forvejen. Det er helt i tråd med vores strategi og medlemmernes ønsker. Og ser vi på pensionskassens grønne investeringer, er de mere end 10 gange højere end de fossile investeringer,” siger Peter Rasmussen, der er chef for ansvarlige investeringer i Lægernes Pension.

Minimal andel af pensioner
Lægernes fossile investeringer udgør ifølge undersøgelsen 22.467 kroner pr. medlem. Det er det højeste beløb blandt pensionsselskaberne, når der opgøres pr. medlem. Beløbet skal ses i forhold til, at lægerne i gennemsnit har en pensionsopsparing på mere end 2 millioner kroner pr. medlem. Lægernes opsparing er dermed mere end dobbelt så stor som danskernes pensioner i gennemsnit.

”Hvis undersøgelsens formål er at sammenligne forskellige faggrupper, giver det ikke meget mening at sammenligne investeringerne målt i kroner og øre. Her bør man kigge på, hvor stor en andel af opsparingen, der investeres i fossile investeringer. Og her ligger Lægernes Pension som forventet – og i tråd med vores investeringsstrategi – blandt de bedste i branchen,” siger Peter Rasmussen.

Forpligtet til bæredygtig fremtid
Lægernes Pension tilsluttede sig i 2021 FN-initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance. Med tilslutningen forpligter vi os til CO2-neutrale investeringer inden 2050. De første reduktionsmål gælder for perioden 2019-2024 og omfatter investeringerne i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer samt i danske ejendomme. Målsætningen betyder, at Lægernes Pension frem mod 2024 bl.a. skal reducere CO2-aftrykket i en række investeringer, herunder:

  • Aktier med 25 pct.
  • Virksomhedsobligationer med 30 pct.
  • Danske ejendomme med 55 pct.

”Konsekvensen af vores nye klimamål er simpel; hvis ikke de fossile selskaber reducerer deres klimaaftryk i tråd med målsætningerne, bliver der ikke plads til dem i vores portefølje. Vi har allerede taget initiativer, som betyder, at vi kommer til at investere endnu mindre i fossil energi for at nå vores målsætning,” siger Peter Rasmussen.