Lægernes Pension & Bank har fravalgt russiske investeringer

I lyset af den russiske invasion af Ukraine har Lægernes Pension den 21. februar 2022 ekskluderet Rusland og har umiddelbart herefter frasolgt alle russiske investeringer. Det omfatter både statsobligationer, aktie- og obligationsinvesteringer i russiske selskaber og den russiske valuta.

Frasalget gælder også de investeringer, som kunderne i Lægernes Bank har via investeringsproduktet Porteføljepleje.

Vi fortsætter med at følge konflikten tæt.