Risikoanmærkning til banken

Finanstilsynet har den 11. april 2022 givet Lægernes Bank en risikoanmærkning efter, at bankens udlån i 2021 voksede med 37,1 pct. i forhold til året før. Anmærkningen er en normal tilsynsreaktion og følge af, at bankens udlånsvækst overskrider et pejlemærke i Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant, hvor en årlig vækst på mere end 20 pct. udløser en risikoanmærkning fra Finanstilsynet.

Velsikrede udlån
Væksten kan primært henføres til Lægernes Boliglån, der alene udgør cirka 900 mio. kroner af den samlede udlånsvækst på 963 millioner kroner i 2021. Lægernes Boliglån blev lanceret i sommeren 2021 og ydes alene inden for 80 pct. af boligens ejendomsværdi og til kunder med god bonitet og solid økonomi.

”Vi er meget opmærksomme på, at vores udlån vokser kraftigt. Væksten skyldes, at vi har lanceret et fleksibelt og prismæssigt attraktivt boliglån til læger, som alternativ til traditionelle realkreditlån. Det er vores vurdering, at der er tale om en sund vækst af velsikrede udlån,” siger Chresten Dengsøe, adm. direktør i Lægernes Pension & Bank.

Solidt fundament
Lægernes Bank fik 3.465 nye kunder i 2021 og har nu omkring 40.000 kunder. Bankens såkaldte kapitalbuffer var ved udgangen af 2021 på 26,7 pct., hvilket er godt det dobbelte af bankens påkrævede individuelle solvensbehov på 12,8 pct.