NES TECH leverer nyt it-system til Lægernes Pension

Lægernes Pension har valgt softwarevirksomheden NES TECH som leverandør af nyt it-system, som skal rumme både nuværende pensionsløsninger og udgøre en fremtidssikret platform til nye pensionsløsninger. Med investeringer på omkring 100 millioner kroner skal NES TECHs it-platform, Polaris, sikre lægerne større grad af valgfrihed, bedre overblik over egen pension og flere muligheder for selvbetjening.

”Lægernes Pension ønsker også fremover at kunne tilbyde lægerne gode pensionsløsninger. Med de nye investeringer vil vi sikre brugervenlige pensionsløsninger præget af valgfrihed, overblik og et bredt udvalg af selvbetjeningsmuligheder,” siger adm. direktør i Lægernes Pension, Chresten Dengsøe.

Nytænkning af udbud
Valget af NES TECHs it-platform, Polaris, sker efter en proces, hvor fire mulige leverandører har budt ind med forskellige løsningsmodeller. I stedet for at basere sig på en traditionel kravsspecifikation skulle løsningsforslag tage afsæt i Lægernes Pensions ønske om udvikling af et it-system, som skal give oplevelse af god service og være et stærkt tilbud til pensionskassens 50.000 medlemmer.

”Udbudsformen var usædvanlig, men passede perfekt til os, fordi vores software er et standardsystem til pensionsselskaber, som – positivt ment – er konservative. Det skal de også være, fordi de har ansvaret for mange menneskers pension, som gør, at selskaberne stiller store kvalitetskrav. Det gælder både i valg af system og til samarbejde i et projekt, og til hvordan nye løsninger udvikles. Derfor er vi naturligvis glade for den tillid, som Lægernes Pension har udtrykt ved at vælge NES TECH,” siger CEO Alfred Joensen, der grundlagde NES TECH i 2007.

Formålet med den atypiske udbudsproces var bl.a., at potentielle leverandører kunne udnytte eksisterende erfaringer og løsninger for at sikre en brugervenlig og moderne løsning for både medlemmer og medarbejdere i Lægernes Pension.

Udvikling i fuld gang
Etableringen af samarbejdet med NES TECH sker i umiddelbar forlængelse af en pilotperiode gennemført i efteråret 2021. I pilotperioden er udviklingssamarbejdet og Polaris blevet testet og udfordret. Udvælgelsen er sket ud fra en samlet vurdering af løsningens modenhed, funktionalitet, brugervenlighed og pris. Derudover har tilgang til projekt-setup, aftale- og samarbejdsmodel med Lægernes Pension været afgørende faktorer for valget af NES TECH. Lægernes Pension forventer at kunne tilbyde services gennem det nye system fra begyndelsen af 2023 – i første omgang til nye læger blandt pensionskassens medlemmer.

Veletableret platform
NES TECHs platform, Polaris, er tidligere taget i brug hos bl.a. pensionsselskabet Skandia Danmark, Saxo Bank, hollandske BinckBank og Lív, som er Færøernes største pensionsselskab, og AkademikerPension.