Afkast for 2022

Udfordrende år gav investeringsafkast på minus 10,4% mod et positivt afkast på 15,1% året før.

Investeringsåret 2022 fik en hård start. Varemangel og inflation fik renterne til at stige og kurserne til at falde. Endnu værre blev det i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, som lagde en dæmper på investeringslysten verden over.

Lægernes Pension valgte at føre en forsigtig investeringsstrategi i 2022. Umiddelbart inden den russiske invasion af Ukraine solgte vi investeringerne i Rusland og begrænsede derved tabet. Sammen med en succesfuld forvaltning af især reale aktiver, som infrastruktur, bæredygtig energi og ejendomme, bidrog det til, at afkastet af investeringerne blev 2,1%-point bedre end markedsafkastet ved en tilsvarende sammensætning af aktiver.

Samlet set har det resulteret i et investeringsafkast i 2022 på minus 10,4%, hvilket kommer ovenpå det relativt høje afkast året før på 15,1%. Over en 5-årig periode har Lægernes Pension opnået et årligt investeringsafkast til lægerne på 5,0%.