Banken hæver renten på indlån og udlån

Det generelle renteniveau er steget, og derfor hæver vi renterne.

 

Renten stiger på indlån 

Renten på indlån ændres pr. 10. november 2023 på følgende konti:

  • Børneopsparing sættes op til 3,0 pct.
  • Indekskonti sættes op til 3,0 pct.
  • Pension, iværksætterkonto, etableringskonto og Lægernes Opsparing sættes op som følger:
    • Beløb op til 500.000 kr. forrentes med 2,0 pct.
    • Beløb over 500.000 kr. forrentes med 3,0 pct.

På Studiekonto fastholder vi en indlånsrente på 5 pct. for beløb op til 50.000 kroner.

 

Renten stiger på udlån 

Renten på udlån ændres pr. 10. november 2023:

  • Udlånsrenten på Prioritetskredit sættes op fra 4,54 pct. til 5,54 pct.

 

Få mere at vide 

Du kan læse mere om de nye rentesatser på www.lpb.dk/priser.

Du kan holde dig orienteret om danske bankers priser på ind- og udlån på www.raadtilpenge.dk. Råd til Penge er en uvildig tjeneste, som Finanstilsynet driver. 

Betingelser for renteændring finder du i bankens almindelige forretningsbetingelser (pkt. 1.3 og 1.6), som du finder på www.lpb.dk/priser.