Banken sætter renten op

Det generelle renteniveau er steget, og vi sætter renten op på indlån og udlån i banken.

Renten stiger på indlån

Renten på indlån ændres pr. 6. marts 2023:

  • Indlånsrenten på børneopsparing sættes op til 1,8 pct.
  • Indlånsrenten på indekskonti sættes op til 1,5 pct.
  • Indlånsrenten på pension, iværksætterkonto, etableringskonto og Lægernes Opsparing med NemKonto sættes op. For beløb op til 500.000 kr. bliver renten 1,0 pct. For beløb over 500.000 kr. bliver renten 1,5 pct.
  • Indlånsrenten på Lægernes Opsparing uden NemKonto sættes op. For beløb op til 500.000 kr. bliver renten 0,5 pct. For beløb over 500.000 kr. bliver renten 0,75 pct.

På Studiekontoen sættes beløbsgrænsen op, så indlånsrenten er 5 pct. for beløb op til 50.000 kroner på kontoen.

Renten stiger på udlån

Renten på udlån ændres pr. 10. april 2023:

  • Udlånsrenten på billån, andelsboliglån, andelsboligkreditter, boliglån, boligkreditter, goodwill og erhvervskreditter sættes op med 0,50 pct.point.
  • Udlånsrenten på multikonto med kredit / gruppelivslån, byggekreditter, boligsagskonto, mellemfinansiering og balancekreditter sættes op med 1,10 pct.point.

Betyder renteforhøjelserne, at du ønsker at indfri dit lån, kan du gøre det uden varsel. Det er omkostningsfrit for dig, og du kan indfri lånet til kurs 100. Du kan indfri ved at overføre beløbet i netbanken, kontakte os i netbanken eller på 33 12 21 41.

Få mere at vide

Det generelle renteniveau er steget. Lægernes Bank hæver derfor renterne af forretningsmæssige årsager.

Du kan se Lægernes Banks nye rentesatser på www.lpb.dk/priser. Du kan holde dig orienteret om danske bankers priser på boliglån på www.raadtilpenge.dk.

Betingelser for renteændring finder du i bankens almindelige forretningsbetingelser (pkt. 1.3 og 1.6), som du finder på www.lpb.dk/priser.