Banken sætter renten op

Det generelle renteniveau er fortsat stigende, og vi sætter derfor renten op på udlån i banken.

Renten stiger på udlån 
Rentestigninger pr. 6. oktober 2023:

  • Udlånsrenten på praksisfinansiering, goodwill og driftskreditter, efterstående boligfinansiering, billån med rentefordel og billån uden rentefordel sættes op med 0,70 pct.point.

  • Udlånsrenten på, byggekreditter, boligsagskonto, balancekreditter (den tilknyttede indlånsrente hæves tilsvarende), mellemfinansiering, multikonto med kredit, gruppelivslån, øvrige billån sættes op med 1,10 pct.point.

Rentestigninger pr. 6. marts 2024:

  • Udlånsrenten på prioritetskreditter sættes op med 0,70 pct.point.

Betyder renteforhøjelserne, at du ønsker at indfri dit lån, kan du gøre det uden varsel. Det er omkostningsfrit for dig, og du kan indfri lånet til kurs 100. Du kan indfri ved at overføre beløbet i netbanken, kontakte os i netbanken eller på 33 12 21 41.

Få mere at vide
Det generelle renteniveau er steget. Lægernes Bank hæver derfor renterne af forretningsmæssige årsager for at kunne opretholde en tilfredsstillende indtjening.

Du kan se Lægernes Banks nye rentesatser på www.lpb.dk/priser. Du kan holde dig orienteret om danske bankers priser på boliglån på www.raadtilpenge.dk.

Betingelser for renteændring finder du i bankens almindelige forretningsbetingelser (pkt. 2.3 og 6), som du finder på www.lpb.dk/priser.