Lægernes Pension lancerer ny pensionsløsning og it-platform

Nyt kernesystem med ny brugergrænseflade og oveni en ny pensionsløsning, der giver læger større overblik, øget valgfrihed og bedre dækninger samt flere selvbetjeningsmuligheder. På et år er Lægernes Pension og softwarevirksomheden NES TECH i mål med to store sideløbende udviklingsprojekter.

Efter en implementeringsperiode på et år er Lægernes Pension og NES TECH gået i luften med en it-løsning, der fremtidssikrer en effektiv håndtering af pensionskassens bestående pensionsløsninger og samtidig rummer en helt ny pensionsløsning til medlemmer af Lægernes Pension. Den hurtige implementering er realiseret som følge af en ambitiøs projektstrategi kendetegnet ved korte deadlines, høj eksekvering samt en strategisk beslutning om at vælge NES TECH´s bestående kerneløsning, Polaris, udviklet som et standard-system med tilpasningsmuligheder og høj skaleringsevne. Sideløbende med implementering af det nye kerne-system er der udviklet ny brugergrænseflade, som møder lægerne i deres medlemsportal.

”Vi ønskede at drage fordel af den funktionalitet og de udviklingstimer, som var inkorporeret i NES TECH´s løsning. Vores udgangspunktet er, at læger skal have adgang til innovative løsninger til nogle at de laveste omkostninger i pensionsbranchen. At håndtere to store udviklingsprojekter samtidig er en stor opgave, så vi er glade for at være nået i mål til tiden,” siger adm. direktør Chresten Dengsøe fra Lægernes Pension.

Ny pension krævede ny løsning
Implementering af nyt kernesystem og brugergrænseflade var aktualiseret af, at Lægernes Pension i 2022 besluttede at udvikle en ny markedsrentepension, FleksibelPension. Lægernes Pension er som det første derfor gået live med FleksibelPension, der sikrer lægerne bedre dækninger, større investeringsfrihed og flere selvbetjeningsmuligheder. Nye læger og studerende får tilbudt FleksibelPension først. Lægernes bestående pensionsordning, TraditionelPension, der er et gennemsnitsrenteprodukt, indgår i det samlede projekt og bliver også konverteret til den nye kerneløsning.

Hurtighed, valgfrihed og fleksibilitet
Polaris-platformen er udviklet til pensionsselskaber med det formål at sikre effektiv drift af de processer, der er knyttet til administration af livsforsikrings- og pensionsordninger. Herunder håndtering af forsikringsdækninger, ind- og udbetalinger samt de mange forskellige vilkår knyttet til en pensionsordning.

”Projektet viser, hvor unik vores Polaris-løsning er, og sammen med Lægernes Pension har vi igen sat ny standard for, hvor hurtigt man kan gennemføre it-projekter. Det er med stor tilfredsstillelse, at vi i fællesskab og på kun et år er lykkedes med at opsætte og komme i drift med et fremtidssikret og skalérbart system, som understøtter pensionskassens forretning optimalt,” siger Alfred Joensen, grundlægger og CEO i NES TECH.