Lægernes Pension og AG Gruppen udvider samarbejde om byudvikling

Ny aftale vil bringe AG Gruppen og Lægernes Pensions samlede portefølje af ejendomme op over 900 boliger. Hovedstadsområdet bliver omdrejningspunkt for øget samarbejde om at udvikle byområder.

 

Lægernes Pension og AG Gruppen udvider bestående samarbejde om at udvikle attraktive byområder i det stor københavnske område. De to selskaber opfører nu yderligere godt 41.000 etagemeter private udlejningsboliger fordelt på tre projekter placeret i henholdsvis Rødovre, Herlev og på Amager. Samlet er der tale om udvikling af knap 550 lejemål. Parterne er så langt i processen, at byggestart på alle tre projekter ventes at kunne ske allerede i 2024.

”Boligbyrden i Storkøbenhavn er stigende og ved at udvikle attraktive boliger og boligområder, er målet at gøre det attraktivt – og ikke mindst muligt – for en bred gruppe af boligsøgende at bosætte sig i hovedstaden,” siger Jan H. Willard, viceinvesteringsdirektør i Lægernes Pension.

Boliger til unge, ældre og familier

Lægernes Pension og AG Gruppen samarbejder allerede i dag om et udviklingsprojekt med 100 lejeboliger tæt på Ballerup Station samt endnu et projekt, som omfatter udvikling af et helt nyt bykvarter i Glostrup med 250 lejeboliger. Ligesom i det nye og udvidede samarbejde er der også tale om lejeboliger i varierende størrelse, der henvender sig til både unge, familier og ældre. Med den nye aftale vil den samlede portefølje af ejendomme blive på over 900 boliger.

”Med yderligere tre projekter fortsætter vi et åbent samarbejde, hvor erfaringerne har vist, at vi på en række områder tænker og arbejder med afsæt i et fælles værdigrundlag. Investeringerne skal naturligvis give et fornuftigt afkast, men samtidig har begge parter et ønske om at gøre en forskel i nærmiljøet gennem bl.a. projekternes DGNB Guld-certificering og vores arbejde med ESG og EU taksonomien,” siger Bjarke W. Graae, CEO i AG Gruppen.

Tre hovedsøjler

Projekterne opføres alle efter den såkaldte DGNB Guld-standard, som stiller krav til bl.a. klima- og miljøpåvirkning af både byggeproces samt fra bygninger og byområde. DGNB-standarden bygger på tre hovedsøjler; social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Yderligere oplysninger:

AG Gruppen:  

Bjarke W. Graae, CEO                                         Tlf.: 3033 0332               Mail: bwg@aggruppen.dk
                                   

Lægernes Pension:

Jan H. Willard, viceinvesteringsdirektør         Tlf.: 3347 8164                Mail: jhw@lpb.dk

Anders Lehmann, komm. chef                          Tlf.: 5139 0165               Mail: ale@lpb.dk


OM AG Gruppen: AG Gruppen blev grundlagt i 1986 under navnet Arkitektgruppen. Siden AG Gruppens etablering har virksomheden opført mere end 8.000 boliger. Virksomheden realiserede i 2022 en omsætning på knap 1,3 milliarder kroner og en egenkapital på 443 millioner kroner. Fokusområder er byudvikling robuste joint venture-samarbejder, og byggerier, der er fremtidsholdbare.www.aggruppen.dk.

 

Om Lægernes Pension: Lægernes Pension blev stiftet i 1946 for at sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed igennem livet. Lægernes Pension har siden etableret Lægernes Bank og investeringsforeningen Lægernes Invest. Lægernes Pensionforvalter en samlet pensionsformue på cirka 120 milliarder kroner for 50.000 medlemmer.www.lpb.dk.