Nu kan du arbejde uden at få mindre i folkepension

Ny lov sikrer, at pensionister fremover får fuld folkepension, selvom de arbejder. Det får betydning for de mange ældre læger, som ønsker at holde fast i arbejdslivet.

For dig som pensionist vil der være en ekstra gevinst, hvis du har svært ved at slippe lægegerningen. Fremover får pensionister nemlig ikke nedsat folkepensionen som følge af egen indtægt eller ægtefællens indtægt.

Den 1. juni 2023 blev det vedtaget, at folkepensionister ikke vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb eller pensionstillæg på grund af arbejdsindtægt. Ændringen har virkning fra 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at du får beregnet din folkepension efter de gamle regler i hele 2023, og så vil du få den efterreguleret i 2024.

I dag arbejder næsten hver 3. læge stadig to år efter at have rundet folkepensionsalderen.

Lovændringen omfatter ikke dig, der modtager seniorpension, førtidspension eller efterløn. Har du andre skattepligtige indtægter, som pensioner eller kapitalindkomst, kan indtægterne fortsat nedsætte pensionstillægget. 

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse