P+ og Lægernes Pension investerer 1,5 mia. kr. i klimavenlig kredit

Med en samlet investering på 1,5 mia. kr. investerer P+, Pensionskassen for Akademikere og Lægernes Pension i kreditfonden Green Credit Fund I, der er klassificeret som fuldt bæredygtig. Målet er at levere attraktive afkast til medlemmerne igennem lån til vedvarende energiprojekter.

P+, Pensionskassen for Akademikere og Lægernes Pension investerer 750 mio. kr. hver i fonden Green Credit Fund I fra den danske kapitalforvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). I modsætning til CIP’s tidligere fonde er Green Credit Fund en kreditfond, hvor målet er at understøtte projekter inden for vedvarende energi igennem lån til infrastrukturprojekter.

Fonden fokuserer på både eksisterende og nye projekter inden for bl.a. land- og havvind, sol og lagring af grøn strøm i primært Europa og Nordamerika.

CIP har desuden klassificeret fonden som fuldt bæredygtig. Det betyder, at fonden skal have bæredygtighed som mål, og at investeringerne ikke må have negativ indvirkning på klima, miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold. Fonden skal også leve op til en række oplysningskrav om bæredygtighed.

Kåre Hahn Michelsen, direktør i P+, ser fonden som et godt eksempel på, hvordan hensynet til afkast og klimamål kan understøtte hinanden.

”P+ har allerede investereringer i flere af CIP’s fonde, som har leveret tilfredsstillende afkast. Vi har en klar forventning om, at kreditfonden også kan levere et attraktivt afkast til vores medlemmer, samtidig med at vi øger vores eksponering mod grøn energiproduktion på tværs af flere aktivklasser, så en endnu større del af porteføljen bidrager til at understøtte vores ambitiøse klimamål,” siger Kåre Hahn Michelsen.

”Lægernes Pension har allerede i dag foretaget forskellige investeringer i grøn energi inden for forskellige aktivklasser. Ved at deltage i denne fond, så øger vi både vores engagement i grøn energi og Lægernes Pensions samfundsbidrag til at fremme en bæredygtig omstilling. Oveni opnår vi en yderligere risikospredning i vores samlede investeringsportefølje til gavn for vores medlemmer,” siger investeringsdirektør Søren Nielsen.

Fakta:
Om P+:
P+, Pensionskassen for Akademikere har over 110.000 medlemmer, forvalter 148 mia. kr. og er et af Danmarks 10 største pensionsselskaber.

Om Lægernes Pension: Lægernes Pension blev stiftet i 1947 for at sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed igennem livet. Lægernes Pension etablerede Lægernes Bank i 1992 samt Lægernes Invest, der er etableret i 2004. Lægernes Pension forvalter en samlet pensionsformue på cirka 100 milliarder kroner for knap 50.000 medlemmer. Læs mere på www.lpb.dk.