Kontorente fastsat til 4,25 pct. i 2024 

Lægernes Pension har fastsat kontorenten for 2024 til 4,25 pct. før skat for medlemmer af pensionskassen, der sparer op i den obligatoriske pensionsordning, TraditionelPension. Lægernes Pension har et mål om at sikre en stabil forrentning af medlemmernes pensionsopsparing på lang sigt.  I 2023 var kontorenten for TraditionelPension også 4,25 pct., og pensionskassen fastholder dermed kontorenten uændret. 

Kontorenten fastsættes ud fra et gennemsnit af afkastet på investeringsaktiverne over flere år, og under hensyntagen til pensionskassens aktuelle reserver og forventninger til fremtidigt afkast. 

Ved at lægge til side i år med gode afkast sikrer Lægernes Pension, at medlemmer med TraditionelPension kan få en stabil og positiv forrentning af deres pension – også i år med lave eller negative afkast på de finansielle markeder.