Lægernes Bank presser renten på boliglån i bund

Lægernes Bank sænker renten på boliglån til 3,99 pct. uden rentespænd og fastholder studierabat på 0,5 pct. til studerende og nyuddannede. Lægernes Bank tilbyder dermed aktuelt den laveste rente på boliglån.  

 

Det bliver endnu billigere at handle og eje bolig for læger og deres familier, efter at Lægernes Bank har besluttet at sænke renten på boliglån til 3,99 pct. for læger og deres familier. Rentesænkningen får virkning fra den 17. juni og indbefatter ikke et såkaldt rentespænd, hvor kunder tilbydes varierende rentesatser for boliglån. Som medlemsejet bank tilbyder Lægernes Bank ens priser til ens kunder. 

 

Rentesænkningen omfatter også mellemfinansieringskonti og byggekreditter, som tilbydes til 3,99 pct. 

 

”Konkurrencen på boliglån er ikke bare skarp, men skærpet. Vores kunder er en attraktiv målgruppe, og vi tilstræber altid at tilbyde læger og deres familier de bedste priser og vilkår – uden forhandling,”siger bankdirektør Mikael Østervig Andersen fra Lægernes Bank. 

 

Studierabat sænker boliglån til 3,49 pct. 

Medicinstuderende får oveni en studierabat på 0,5 pct. som gælder i hele lånets løbetid, så renten på boliglån dermed aktuelt reduceres til 3,49 pct. Studierabatten på 0,5 pct. gælder i hele lånets løbetid og tilbydes også nyuddannede læger i op til 1 år efter endt uddannelse.  

 

”Yngre medlemmer af pensionskassen er ofte ved at etablere sig med familie og bolig på et tidspunkt, hvor pengene er små. Prisen på en vare betyder derfor ekstra meget, og vi tror på, at initiativet styrker en værdifuld relation, som er til gavn for både bank og kunder,”siger Mikael Østervig Andersen. 

 

Samtidig med at banken sænker udlånsrenten på boliglån, så bliver indlånsrenten på deponeringskonti hævet til 2 pct. for beløb under en halv million kroner og til 3 pct. for beløb over en halv million kroner. 

 

Lægernes Bank er en full-service bank, der tilbyder alle gængse bankprodukter og -services til læger og deres familier. Banken voksede i 2023 med 8 pct. til et samlet forretningsomfang på 37 milliarder kroner og har næsten 42.000 kunder. 

 

Se hvordan vi kan dække dine behov for boliglån her


Yderligere oplysninger: 

Mikael Østervig Andersen, bankdirektør  Mobil: 33 47 82 01 

Anders Lehmann, chef for kommunikation & PR  Mobil: 51 39 01 65