Lægernes Pension får solid opbakning til at forny lægers pension Tæt på 100 procents opbakning til at forny lægernes pensionsordning på Lægernes Pensions generalforsamling. Fornyelse giver læger mere selvbestemmelse, bedre dækninger og mulighed for markedsrente. 

Flere valgmuligheder, bedre forsikringsdækninger som standard og øget transparens knyttet til tusindvis af lægers pensionsordning. Det bliver en realitet, efter at tæt på 100 procent af pensionskassens delegerede netop har vedtaget, at medlemmerne skal have fornyet og tilpasset deres obligatoriske pensionsordning. Ændringerne indebærer blandt andet, at lægerne er dækket bedre, når de dør eller mister evnen til at arbejde som læge, da dækningerne fremover stiger automatisk i takt med lægernes lønudvikling.  

”Formålet er at sikre lægerne og deres familier bedre. Det gælder både, hvis lægerne bliver syge, mister arbejdsevnen og ved dødsfald. Samtidig har medlemmerne haft et ønske om, at de kunne bestemme mere over deres pensionsordning og herunder få mulighed for at spare op efter et markedsrente-princip. Det har vi lyttet til. Fællesskabet er stadig en grundsten i lægernes pensionsordning, men de får flere valgmuligheder,” siger Chresten Dengsøe, adm. direktør i Lægernes Pension & Bank. 


Tilpasning og fornyelse 

Tilpasningerne kommer til at omfatte medlemmer af Lægernes Pension, som endnu ikke er på pension, og er optaget i pensionskassen før 1. januar 2023. Dermed får ”gamle” medlemmer adgang til samme forsikrings-dækninger som nye medlemmer. Herunder får lægerne blandt andet også bedre mulighed for at begunstige en større kreds af pårørende. Lægernes Pension vil ultimo 2024 begynde at overføre medlemmer til den ny pensionsordning, kaldet Ny TraditionelPension. 


Mulighed for markedsrente 

Beslutningen indebærer også, at medlemmer af pensionskassen i løbet af 2025 individuelt kan vælge at spare op til pension i en markedsrente-ordning, hvor forrentningen af en pensionsordning er direkte bestemt af investeringsafkastet. En mulighed som hidtil har været forbeholdt medlemmer optaget efter 1. januar 2023.  

”Ændringerne betyder, at lægerne fremover skal foretage nogle vigtige valg knyttet til deres pensionsordning. Derfor vil medlemmerne blive overført løbende og i mindre grupper, så vi sikrer, at lægerne får den nødvendige og rette rådgivning, så de er trygge i hele processen,” siger Chresten Dengsøe. Tæt på 100 pct. opbakning 

Forslaget krævede opbakning fra to ud af tre delegerede læger på pensionskassens generalforsamling. Blandt de i alt 122 fremmødte delegerede stemte 117 for forslaget om at tilpasse og forny lægernes obligatoriske pensionsordning, mens 3 stemte imod. 2 delegerede undlod at stemme. 

 

Yderligere oplysninger: 

Chresten Dengsøe, adm. direktør                                                                          Direkte: 33 47 81 23 

Anders Lehmann, chef for kommunikation og PR                                               Mobil: 51 39 01 65   

 

Om Lægernes Pension: Lægernes Pension blev stiftet i 1946 for at sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed igennem livet. Lægernes Pension har siden etableret Lægernes Bank og investeringsforeningen Lægernes Invest. Lægernes Pensionforvalter en samlet pensionsformue på cirka 120 milliarder kroner for mere end 51.000 læger. www.lpb.dk.