Lægernes Pension har bedste omdømme og højeste loyalitet  

Mens pensionskunder generelt bliver mindre tilfredse med deres pensionsselskab, går Lægernes Pension frem. Lægernes Pension bliver i den uvildige tilfredshedsmåling fra Aalunds Pensionsbarometer 2023 vurderet bedst til blandt andet at levere højt afkast og tryghed samt agere ansvarligt. 

Lægernes Pension har det bedste omdømme og den højeste loyalitet blandt medlemmer og kunder i danske pensionsselskaber. Højt afkast og tryghed er sammen med fokus på ansvarlige investeringer de vigtigste parametre, når lægerne skal vurdere deres pensionskasse. 

Det viser en analyse af tilfredshed, omdømme og loyalitet udført af analyse- og konsulenthuset Aalund, som i perioden 6. juni til 23. oktober har bedt et repræsentativt udsnit af danskere vurdere deres pensionsselskab.  

Bedst på vigtige image-parametre 

Lægernes Pension er det selskab, hvor flest medlemmer vil anbefale deres pensionsselskab til andre. Tre ud af fire læger, som har deres pension i Lægernes Pension, vil ifølge undersøgelsen anbefale deres pensions-selskab til andre læger. Samtidig bliver Lægernes Pension vurderet til at være ”best-in-class” på en række såkaldt image-parametre, hvor selskaberne blandt andet bliver vurderet på deres evne til at levere konkurrencedygtigt afkast over tid, sikre lave omkostninger, høj tryghed blandt medlemmerne samt agere ansvarligt og i øvrigt være åbne om relevante forhold. 

Målt på tilfredshed, omdømme og loyalitet samt de konkrete image-parametre ligger Lægernes Pension enten helt i top, eller også har vi en markant fremgang – vel at mærke fra et i forvejen højt og tilfredsstillende niveau. Lægernes vurdering af deres pensionsselskab er en cadeau til den indsats, som kollegerne yder hver dag. Vi glæder os dog mest på lægernes vegne. Det er først og sidst deres oplevelser, som er afgørende” siger adm. direktør Chresten Dengsøe fra Lægernes Pension.  

Branchen går tilbage – Lægernes Pension går frem 

Udover at Lægernes Pension har det bedste omdømme og den højeste loyalitet blandt sine medlemmer, så er tilfredsheden blandt medlemmer af Lægernes Pension også øget i forhold til sidste år. Fremgang i tilfredsheden er sket samtidig med, at danskerne generelt er blevet mindre tilfredse med deres pensionsselskab i de senere år. 

 

Yderligere oplysninger: 

Chresten Dengsøe, adm. direktør Direkte:  +45 33 47 81 23 

Anders Lehmann, chef for kommunikation og PR Mobil: +45 51 39 01 65