Stadig flere læger og deres familier skifter til Lægernes Bank

Fortsat tilgang af kunder gav en solid fremgang i forretningsomfang og dermed i indtjening i Lægernes Bank i 2023. Lægerne og deres familier vælger i stigende grad at placere deres samlede bankforretninger i Lægernes Bank, der i 2023 opnåede det hidtil største forretningsomfang og bedste resultat.

Stadig flere læger og deres familier flytter deres bankforretninger fra traditionelle banker til Lægernes Bank, der har specialiseret sig i udelukkende at rådgive læger og lægestuderende samt deres familier. Bankens indlån steg med 6 pct., mens udlånsvæksten blev 15 pct. efter et år, hvor nye regler for beskatning af bolig fastholdt interessen for at købe bolig.

”Forudsætningen for at fastholde og tiltrække attraktive kunder, som læger og lægestuderende samt deres familier udgør, er selvfølgelig konkurrencedygtige tilbud. Oftere og oftere er begrundelsen for at skifte til Lægernes Bank dog, at kunderne møder rådgivere med unik indsigt i og forståelse for lægefamiliers samlede økonomi,” siger adm. direktør Chresten Dengsøe fra Lægernes Pension & Bank.

Stabil udlånsvækst og naturligt leje

Lægernes Bank, der rådgiver om alle gængse bankforretninger, havde ved udgangen af 2023 mere end 41.650 kunder, efter at banken fik næsten 3.400 nye kunder i løbet af året. Det samlede forretningsomfang i Lægernes Bank voksede i 2023 med næsten 8 pct. til 37 milliarder kroner mod 34,4 milliarder kroner i 2022.

En vækst på 15 pct. i bankens egne udlån skyldes i høj grad, at Lægernes Boliglån, der er et fleksibelt alternativ til traditionelle realkreditlån, fortsat er populært blandt lægefamilierne. Væksten i bankens udlån er reduceret i takt med, at Lægernes Boliglån er blevet stadig mere udbredt blandt bankens kunder og successivt har fundet et naturligt leje efter introduktionen af boliglånet i 2021.

Vækst giver positiv resultatudvikling

Det forøgede forretningsomfang og flere års positiv udvikling i kundernes tilvalg af Lægernes Boliglån er således også de primære årsager til, at Lægernes Bank i 2023 opnåede det hidtil bedst resultat siden bankens etablering. En stigning i netto rente- og gebyrindtægter førte til et resultat før skat på 116 millioner kroner i 2023 mod 67 millioner kroner i 2022. Da Lægernes Bank er et helejet datterselskab af Lægernes Pension, kommer hele bankens overskud medlemmer af Lægernes Pension til gode.

Positive forventninger til 2024

Lægernes Bank forventer en fortsat positiv og sund udvikling i bankens forretningsomfang og indtjening i 2024.

Yderligere oplysninger:

Chresten Dengsøe, adm. direktør                                                                            Direkte:             33 47 81 23

Anders Lehmann, chef for kommunikation og PR                                                 Mobil:                51 39 01 65    

Læs rapporterne her  

 

Om Lægernes Pension: Lægernes Pension blev stiftet i 1946 for at sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed igennem livet. Lægernes Pension har siden etableret Lægernes Bank og investeringsforeningen Lægernes Invest. Lægernes Pensionforvalter en samlet pensionsformue på cirka 120 milliarder kroner for mere end 50.000 medlemmer.www.lpb.dk.