Forretningsomfang (erhvervskunder)


Hvordan forventer din virksomhed at bruge banken?

Som bank har vi pligt til at bekæmpe hvidvask. Det betyder, at vi bl.a. skal vide, hvordan din virksomhed forventer at bruge banken. Derfor er det nødvendigt, at du oplyser os følgende:

Danske ind- og udbetalinger

Hvor meget indbetales årligt på dine konti?

(Omsætning fra udlandet skal angives under Overførsel fra udlandet - se længere nede i denne formular)

(fx landbrugsstøtte, tilskud m.v.)

(i din virksomhed)

(fx renter, udbytte fra aktier/investeringsbeviser, afkast fra salg af værdipapirer m.m.)

(Oplys, hvis Andet er valgt)

(Antallet af fakturaer, kreditnotaer, kontingent, indbetalinger og sponsorater)

(Hvor stor summen af kontante udbetalinger pr. år?)

(Hvor mange gange udbetales kontanter pr. år?)

(Hvad er det største beløb, der udbetales pr. år?)

Internationale korttransaktioner

(Køb i forretninger, hotel, rejseomkostninger, hævninger i udenlandske pengeautomater, køb på internettet fra udenlandske forretninger)

Handel af værdipapirer

Hvis ja, hvilket formål?

Overførsler fra udlandet

Hvis der modtages overførsler fra udlandet, skal du oplyse, hvilket land/lande der modtages overførsler fra:

Overførsler til udlandet

Hvis der overføres til udlandet, skal du oplyse, hvilket land/lande der overføres til:


Find forretningsbetingelser her