Opret dig som kunde

Udfyld felterne herunder og tryk send (felter markeret med * skal udfyldes)

Personlige oplysninger

Udfyld, hvis du har valgt Andet under Medlemskab. Hvis du er bestyrelsesmedlem i en forening, så skal du her angive foreningens navn og CVR

Udfyldes, hvis du ikke er medlem af Lægernes Pension, men din ægtefælle/samlever/forælder er.


Hvordan forventer du at bruge banken?

Som bank har vi pligt til at kende dig som kunde. Det betyder, at vi bl.a. skal vide, hvordan du forventer at bruge banken. Derfor er det nødvendigt, at du svarer på spørgsmålene i denne formular. (Hvis du udfylder formularen på dit barns vegne, er det barnets brug af banken, du skal oplyse.)

Danske ind- og udbetalinger

Hvad indbetales årligt på dine konti? (Skriv beløb i felterne)

Danske indbetalinger du får fra andre

(fx til budgetkontoen fra ægtefælle/samlever)

Kontante udbetalinger

(Hvis du ikke hæver kontanter, kan du blot gå videre.)

Overførsler fra udlandet

Hvis du modtager overførsler fra udlandet, bedes du herunder udfylde hvilket land/lande du modtager overførsler fra (hvis du ikke modtager overførsler fra udlandet, kan du blot gå videre):

Overførsler til udlandet

Hvis du overfører penge til udlandet, bedes du herunder udfylde hvilket land/lande du overfører penge til (hvis du ikke overfører penge til udlandet, kan du blot gå videre):


I hvilket land er du skattepligtig?

Loven bestemmer, at kunder skal oplyse, hvor de er skattepligtige. Oplys derfor følgende:

(Hvis andet statsborgerskab end dansk)

TIN-nr. er dit udenlandske skatteidentifikationsnummer

Kender du ikke dit TIN-nr., kan du få hjælp her

Find TIN

Læs mere om reglerne


• at indhente oplysninger om medlemskab samt oplysninger af betydning for ydelse af lån/kredit (eventuelle restance, ansøgninger om pension samt pensionsforhold i øvrigt). Oplysningerne indhentes i den pensionskasse, hvor jeg er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, og som har indgået aftale med Lægernes Bank om, at jeg kan blive kunde i banken. Jeg bemyndiger også Lægernes Bank til at hente oplysninger i den elektroniske tingbog og undersøge oplysninger i kreditoplysningsbureauer (fx RKI)

• at opbevare førnævnte oplysninger indtil mit kundeforhold i Lægernes Bank endeligt er etableret, dog ikke længere end i 1 år. Etableres kundeforholdet inden for 1 år, opbevarer banken oplysningerne så længe det er nødvendigt i forbindelse med administration af mit kundeforhold.

• at videregive oplysninger om mit kundeforhold til den pensionskasse, hvor jeg er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, og som har indgået aftale med Lægernes Bank om, at jeg kan blive kunde i banken. Videregivelse af oplysninger sker for at sikre mig en optimal rådgivning. Bemyndigelse gælder, indtil mit kundeforhold i Lægernes Bank måtte ophøre.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Lægernes Bank.

  Jeg giver ligeledes Lægernes Bank tilladelse til at rette henvendelse til mig med henblik på markedsføring af indlån, udlån, investering, pension og betalingsformidling. Henvendelsen kan ske via telefon, elektronisk post, sms og personligt adresserede breve. Jeg kan til enhver tid ændre eller annullere samtykket til markedsføring ved at rette henvendelse til Lægernes Bank.

  Jeg er indforstået med, at jeg bliver oprettet som bruger i netbank, hvis jeg er fyldt 18 år.

  Find forretningsbetingelser her

  Vedhæft følgende:

  ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme” kræver, at nye kunder skal forevise legitimation.

  Filen kan være PDF, billede, Word eller Excel og må fylde maks. 10 MB

  (Skærmprint af sundhedskort-appen må ikke benyttes, hvis du er under 18 år)

  Filen kan være PDF, billede, Word eller Excel og må fylde maks. 10 MB

  (Skærmprint af kørekort-appen må ikke benyttes)

  Hvis der ikke er udstedt pas eller kørekort, så vedhæft i stedet dåbs-/navne-/personattest (skal være underskrevet og stemplet af kirkekontoret).

  Vær opmærksom på, om det er de rette filer, du vedhæfter


  Stemningsbillede