Opret virksomhed (enkeltmandsvirksomhed)

For at virksomheden kan blive oprettet som erhvervskunde, skal virksomhedens ejer/ejere være privatkunde i Lægernes Bank. Hvis du ikke allerede er privatkunde i Lægernes Bank, kan du oprette dig her.

Udfyld felterne herunder og tryk send (felter markeret med * skal udfyldes). Oplysningerne sendes krypteret.


Virksomhedens oplysningerEgenerklæring

Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning, Derfor er Lægernes Bank i henhold til den danske skattelovgivning forpligtet til at bede om følgende person- og skatteforhold.

Jeg erklærer, at følgende oplysninger er korrekte og fyldestgørende:

Oplys landenavn og skatteydernr./skatteidentifikationsnr.

Oplys landenavn og skatteydernr./skatteidentifikationsnr.

Oplys landenavn og skatteydernr./skatteidentifikationsnr.

Jeg er ikke skattepligtig i eller skattemæssigt hjemmehørende i andre lande end ovennævnte. Hvis Lægernes Bank har behov for uddybende oplysninger, kan jeg blive kontaktet om dette. Jeg forpligter mig til at give Lægernes Bank besked hurtigst muligt, hvis ovennævnte oplysninger ændrer sig, idet der i givet fald skal udfærdiges en ny erklæring om skatteindberetningspligt.


Indlevering af regnskaber

I forbindelse med lån og kredit i Lægernes Bank forpligter jeg mig til at indlevere regnskab hvert år for både min virksomhed/-er og for min privatøkonomi, herunder også eventuel ægtefælles/samlevers privatøkonomi (gælder kun hvis, der i parforholdet er gælds- og formuefællesskab). Jeg giver i den forbindelse Lægernes Bank fuldmagt til at indhente regnskabsmateriale hos min revisor. Fuldmagten er gældende indtil kundeforholdet ophører.

(Revisors navn, kontaktperson, adresse, e-mail og telefon)


Hvordan forventer din virksomhed at bruge banken?

Som bank har vi pligt til at kende dig som kunde. Det betyder, at vi bl.a. skal vide, hvordan din virksomhed forventer at bruge banken. Derfor er det nødvendigt, at du oplyser os følgende:

Danske ind- og udbetalinger

Hvor meget indbetales årligt på dine konti?

(Omsætning fra udlandet skal angives under Overførsel fra udlandet - se længere nede i denne formular)

(fx landbrugsstøtte, tilskud m.v.)

(i din virksomhed)

(fx renter, udbytte fra aktier/investeringsbeviser, afkast fra salg af værdipapirer m.m.)

(Oplys, hvis Andet er valgt)

(Antallet af fakturaer, kreditnotaer, kontingent, indbetalinger og sponsorater)

Kontante udbetalinger

(Hvis virksomheden ikke hæver kontanter, kan du blot gå videre)

Handel af værdipapirer

Hvis ja, hvilket formål?

Overførsler fra udlandet

Hvis der modtages overførsler fra udlandet, skal du oplyse, hvilket land/lande der modtages overførsler fra:

Overførsler til udlandet

Hvis der overføres til udlandet, skal du oplyse, hvilket land/lande der overføres til:


Find forretningsbetingelser her

Forklaring og hjælp

Hvis dine oplysninger om fødeland og fødeby, statsborgerskab og skattepligt omfatter andre lande end Danmark, skal du afgive nogle supplerende oplysninger blandt andet om skatteidentifikationsnummer. I disse tilfælde kan Lægernes Bank have pligt til at indberette visse oplysninger til Skat, som kan videregive oplysningerne til andre lande.

Hvad er et skatteidentifikationsnummer?
Et skatteidentifikationsnummer er et nummer, som bruges til at identificere den enkelte skatteyder. I Danmark er dit CPR-nummer dit skatteidentifikationsnummer. I andre lande har man særlige skatteidentifikationsnumre, som kun bruges i forbindelse med skat. Disse er ofte benævnt TIN, som betyder Tax Identification Number.

Hvornår har man typisk et skatteidentifikationsnummer i det andet land?
Hvis du for eksempel har et sommerhus i Sverige, vil du typisk have et svensk skatteidentifikationsnummer. Det kan stå trykt på opkrævningen af ejendomsskat fra dit svenske sommerhus. Hvis du for eksempel er tysk statsborger, kan nummeret stå i dit tyske pas.

Hvis jeg har et skatteidentifikationsnummer og/eller statsborgerskab i et andet land, skal jeg så betale skat til det land?
Nej, ikke nødvendigvis. Det afhænger af de aftaler, som Danmark har indgået med dette land. De enkelte lande har deres egne regler for , hvornår man er skattepligtig. I de fleste tilfælde vil du være skattepligtig i det land, hvor du har bopæl, men særlige omstændigheder kan medføre, at du er skattepligtig til mere end et land. Fx vil du i nogle tilfælde automatisk være skattemæssigt hjemmehørende i et land, hvis du er født der fx USA. Banken rådgiver ikke om, hvilke(t) land(e) du er skattepligtig til. Hvis du er i tvivl, bør du søge rådgivning hos en revisor eller skatteekspert.

Hvad sker der, hvis jeg er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark?
Danmark har indgået aftale om udveksling af skatteoplysninger med en lang række lande, herunder lande i EU og USA men også andre lande, om udveksling af skatteoplysninger. Hvis du er statsborger i eller på anden måde skattemæssigt hjemmehørende i et af de lande, som Danmark har indgået aftale med, skal Lægernes Bank for at leve op til den danske skattelovgivning i nogle tilfælde indberette oplysninger om dit kundeforhold til de danske skattemyndigheder. Disse oplysninger vil fx omfatte dine identifkationsoplysninger, dit eventuelle udenlandske skatteidentifkationsnummer, saldi på dine bankkonti og værdien af depoter. De danske skattemyndigheder videregiver sådanne oplysninger til det relevante land.

Hvad sker der, hvis jeg ikke udfylder ”Erklæring om skatteindberetningspligt”?
Hvis du ikke udfylder Erklæring om skatteindberetningspligt med alle de krævede oplysninger, skal Lægernes Bank på samme måde, som hvis du var skattemæssigt hjemmehørende i et andet land, rapportere dine oplysninger til Skat, som videregiver oplysningerne til det relevante land.

Hvor kan jeg få hjælp?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lægernes Bank.


Stemningsbillede