Billeder

Billeder af ledelsen 

    

Billederne er til fri anvendelse for pressen og andre. Lægernes Pension skal angives som kilde. Kontakt os, hvis du behøver yderligere fotos.

Bestyrelsesformand
Tina Øster Larsen

      Stemningsbillede                  
    

Adm. direktør
Chresten Dengsøe

Stemningsbillede Stemningsbillede Stemningsbillede Stemningsbillede