Rapporter for Lægernes Bank

Her finder du oplysninger om Lægernes Banks resultat, risiko og solvens.

Bankens kapitalgrundlag opgøres hvert kvartal. Solvensen vises både som faktisk kapitalgrundlag og individuel solvens. Den individuelle solvens er bankens egen opgørelse over, hvor meget kapital, der skal være til rådighed, under hensyn til de risici banken har påtaget sig. Den lovpligtige solvens er 8,0 procent. 

Lægernes Banks kapitalgrundlag i procent 

Faktisk 

solvens

Individuel

solvens

2023 juni 26,6 11,7
2023 marts 24,9 12,0
2022 24,7 12,7
2021  26,7 12,8
2020  23,7 14,2

2019

23,5 14,2
2018 18,7 13,0
2017  18,5 11,1
2016  19,9 11,4

2015 

18,8

9,8

2014 

18,7

10,7

2013 

19,1

10,9

2012 

18,3

10,9

2011 

47,0

11,1

2010 

17,8

8,3

2009 

23,6

8,0