Indbetal til Lægernes Pension

Du kan vælge at indbetale mere til din pension i Lægernes Pension. Læs om mulighederne her.

Indbetal til din pensionsordning eller en Supplerende Livrente 

Indbetal her

Hvis du indbetaler mere til din pensionsordning i Lægernes Pension, får du mere i pension, og dine forsikringsdækninger bliver også større ved invaliditet og død.

Så meget kan du trække fra i skat
Du kan indbetale op til 54.500 kroner på din ordning i 2022 og få fradrag for beløbet i år. Vil du indbetale mere end det, skal du aftale det med din arbejdsgiver, så det kan blive trukket fra din løn.

Indbetaler du til en Supplerende Livrente i Lægernes Pension, får du mere til din egen pension. Men du sikrer også en udbetaling til dine efterladte, hvis du ikke selv får gavn af opsparingen.

Så meget kan du trække fra i skat

  • Som privatperson kan du indbetale op til 54.500 kroner i 2022 og få fradrag for beløbet i år. Vil du indbetale mere end det, skal du fordele fradraget over 10 år. 
  • Er du selvstændig, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud og få fuldt fradrag samme år. Tag din revisor med på råd.
  • Sælger du din praksis, kan du indbetale fortjenesten til en ophørspension. Læs mere om reglerne i Pensionsbeskatningslovens pgf. 15A og tag din revisor med på råd.

Du skal være klar over, at der er forskel på skattereglerne, hvis du selv indbetaler til pension, og hvis din arbejdsgiver indbetaler pension for dig.

Kontakt os, hvis du skifter job og selv vil begynde at indbetale til pensionen. Vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig.

Er du virksomhedsejer, kan du ved salg af din praksis indskyde op til 2.966.900 kr. (2022) af den skattepligtige fortjeneste på en ratepension eller livrente. Vi kan rådgive dig om forskellene på de to produkter.

Du kan få fuldt fradrag for dette pensionsindskud i indskudsåret. På den måde kan du helt eller delvist udskyde beskatningen af fx goodwill. Du indbetaler selv og har mulighed for at indbetale frem til 30. juni året efter, at du har solgt din praksis.

Du skal være fyldt 55 år, inden du sælger din virksomhed, for at kunne indbetale til en ophørspension. Du skal have drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for indskuddet (enten i personligt regi eller i et selskab, hvori du har været hovedaktionær). De 10 år behøver ikke være en sammenhængende periode, ligesom det ikke behøver være samme virksomhed.

Du skal desuden være fuldt skattepligtig i Danmark.