Indbetal til Lægernes Pension

Du kan vælge at indbetale mere til din pension i Lægernes Pension. Læs om mulighederne her.

Indbetaling til din pensionsordning 

Indbetal her

TraditionelPension (Læge før 2023)
Indbetaler du ekstra til TraditionelPension, får du mere i pension,  og dækningerne på dine forsikringer bliver også større ved invaliditet og død. Ønsker du udelukkende en større pension, så skal du i stedet indbetale til en Supplerende Livrente. 

Så meget kan du trække fra i skat
Du kan indbetale op til 58.100 kroner (2024) på din ordning og få fradrag for beløbet samme år. Vil du indbetale mere end det, skal du aftale det med din arbejdsgiver, så det kan blive trukket fra din løn.

FleksibelPension (Lægestuderende eller læge fra 2023)
Indbetaler du mere til FleksibelPension, går hele din indbetaling til at give dig mere i pension. Dine forsikringsdækninger ændrer sig ikke. Kontakt pensionskassen for at høre mere om indbetaling til FleksibelPension.

Supplerende Livrente er et tilbud til dig, der blev medlem af Lægernes Pension før 2023 og har TraditionelPension, og som gerne vil spare mere op til pension. 

Indbetaler du til en Supplerende Livrente i Lægernes Pension, får du mere til din egen pension. Men du sikrer også en udbetaling til dine efterladte, hvis du ikke selv får gavn af opsparingen.

Så meget kan du trække fra i skat

  • Som privatperson kan du indbetale op til 58.100 kroner (2024) og få fradrag for beløbet samme år. Vil du indbetale mere end det, skal du fordele fradraget over 10 år. 
  • Er du selvstændig, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud og få fuldt fradrag samme år. Tag din revisor med på råd.
  • Sælger du din praksis, kan du indbetale fortjenesten til en ophørspension. Læs mere om reglerne i Pensionsbeskatningslovens pgf. 15A og tag din revisor med på råd.

Du skal være klar over, at der er forskel på skattereglerne, hvis du selv indbetaler til pension, og hvis din arbejdsgiver indbetaler pension for dig.

Kontakt os, hvis du skifter job og selv vil begynde at indbetale til pensionen. Vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig.

Er du virksomhedsejer, kan du ved salg af din praksis indskyde op til 3.162.500 kr. i 2024 af den skattepligtige fortjeneste på en ratepension eller livrente. Vi kan rådgive dig om forskellene på de to produkter.

Du kan få fuldt fradrag for dette pensionsindskud i indskudsåret. På den måde kan du helt eller delvist udskyde beskatningen af fx goodwill. Du indbetaler selv og har mulighed for at indbetale frem til 30. juni året efter, at du har solgt din praksis.

Du skal være fyldt 55 år, inden du sælger din virksomhed, for at kunne indbetale til en ophørspension. Du skal have drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for indskuddet (enten i personligt regi eller i et selskab, hvori du har været hovedaktionær). De 10 år behøver ikke være en sammenhængende periode, ligesom det ikke behøver være samme virksomhed.

Du skal desuden være fuldt skattepligtig i Danmark.