Indbetaling fra Grønland

Hvis du indbetaler pensionsbidrag fra Grønland, har du fra 2017 ikke længere fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld er udbetalingerne skattefri.

Sådan er reglerne ved indbetaling fra 1. januar 2017:

Ved indbetaling i kort tid (mindre end et år)

Indbetalingerne fra Grønland indgår på en hvilende ordning, kaldet §53A-ordning. På din hidtidige ordning får du bidragsfri dækning. Derved bevarer du dine dækninger ved død, invaliditet og kritisk sygdom.

Ved indbetaling i lang tid (længere end et år)

Hvis du er på Grønland i mere end 12 måneder, så går vi ud fra, at dit ophold er af mere permanent karakter. Vi vil derfor ændre din hidtidige ordning til en hvilende. Indbetalingerne fra Grønland vil blive anvendt til ny §53A-ordning med alle de kendte dækninger ved død, invaliditet og evt. kritisk sygdom.

Har du ikke indbetalt til Lægernes Pension før 2017

Så opretter vi en §53A-ordning for dine indbetalinger, der refererer til Pensionsbeskatningslovens §53A. Du har ingen fradrag for indbetalingerne. Til gengæld er udbetalingerne skattefri.

Hvad er en §53A-ordning

Der er ikke fradrag for indbetalingerne, men du skal heller ikke betale skat af udbetalingerne. Der skal heller ikke betales pensionsafkastskat af en §53A-ordning, men pensionskassen skal hvert år indberette det beløb til Skat, der er tilskrevet i renter. Det skal beskattes som kapitalindkomst på Grønland.

Tjek din lønseddel

For god ordens skyld bør du kontrollere, at der er trukket skat af pensionsindbetalingen til os fra 2017. Dette vil formentlig fremgå af din lønseddel. Vi har ikke mulighed for at se, om din indbetaling er blevet beskattet.

Du kan også læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside.