Indbetaling fra Færøerne

Fra 1. januar 2017 indgår alle indbetalinger fra Færøerne på bestående ansættelser på en §53A ordning. Efter den dato kan der ikke oprettes nye medlemskaber med indbetalinger fra Færøerne. Indbetaling vil alene kunne ske til en pensionsordning på Færøerne.

Hvad er en §53A ordning

Der er ikke fradrag for indbetalingerne, men du skal heller ikke betale skat af udbetalingerne. Der skal heller ikke betales pensionsafkastskat af en §53A-ordning, men pensionskassen skal hvert år indberette det beløb til Skat, der er tilskrevet i renter. Det skal beskattes som kapitalindkomst på Færøerne.