Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 blev afholdt 9. april 2019 i Aalborg.

Beretning og regnskab blev godkendt.