Hvem kan deltage?

Som medlem af Lægernes Pension har du ret til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret på generalforsamlingen. De delegerede vælges blandt Lægernes Pensions medlemmer.

Hvis du ikke er delegeret, men ønsker at møde på generalforsamlingen, skal du give Lægernes Pension besked senest tre dage før generalforsamlingen.

Hvem kan få et emne behandlet?

Delegerede har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen har fået et skriftligt krav om det senest seks uger før generalforsamlingen. Fremsættes kravet senere, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan behandles på generalforsamlingen.

Som medlem kan du også få et emne behandlet på generalforsamlingen uden at være delegeret. I så fald skal emnet, ud over at det skal opfylde de samme krav som forslag fra delegerede, være fremsat skriftligt af mindst 2 pct. af dem, der på det tidspunkt er medlemmer af Lægernes Pension.