Generalforsamling 2020

Lægernes Pensions generalforsamling blev afholdt den 29. april 2020.

Beretning og regnskab blev godkendt.