Ekstraordinær generalforsamling 2023

Den ekstraordinære generalforsamling i Lægernes Pension planlagt til afholdelse den 24. oktober 2023 er aflyst.

Siden 2023 har alle medlemmer optaget i Lægernes Pension fra og med 1. januar 2023 fået tilbudt en ny pensionsordning. På den ekstraordinære generalforsamling den 24. oktober var det hensigten, at de delegerede skulle træffe beslutning om, at øvrige medlemmer af pensionskassen i løbet af 2024 skulle tilbydes pensionsordningen Ny TraditionelPension.

Beslutning om at tilbyde en ny pensionsordning til medlemmer udgør en betydelig og kompleks opgave såvel juridisk, teknisk som kommunikationsmæssigt. Henset til dette – og herunder sikre den bedst mulige proces for medlemmer ved overgang til en moderniseret pensionsordning – har bestyrelsen i Lægernes Pension valgt at annullere den ekstraordinære generalforsamling, som skulle være afholdt den 24. oktober 2023 og dermed udskyde beslutningen.

Lægernes Pension fortsætter arbejdet med at udvikle Ny TraditionelPension målrettet medlemmer optaget i pensionskassen før den 1. januar 2023. Beslutning om at tilbyde medlemmerne Ny TraditionelPension ventes herefter at indgå som en del af dagsordenen på den ordinære generalforsamling i 2024.