Aktivt ejerskab i praksis

Aktivt ejerskab er et centralt element i Lægernes Pensions arbejde med at fremme bæredygtighed og håndtere bæredygtighedsrisici i investeringerne. Som aktiv ejer påvirker vi ved at stemme på generalforsamlinger og gå i dialog med selskaber om at udvikle eller forbedre væsentlige forhold.

Lægernes Pension er en mindre investor i international sammenhæng og investerer i et meget stort antal selskaber på tværs af lande. Vi samarbejder derfor med eksterne rådgivere og ligesindede investorer. Det sikrer en effektiv og kompetent udøvelse af vores ejerskab.

Vi stemmer årligt på generalforsamlinger i ca. 3.000 selskaber fordelt over hele verden. Vi benytter en ekstern samarbejdspartner, Institutional Shareholder Services (ISS), som analyserer forslag, kommer med anbefalinger og bistår med den praktiske stemmeafgivning.

Se hvordan vi har stemt

Vores erfaring viser, at dialog er en af de mest effektive måder at fremme vores politik på. Vi går i dialog om:

  • specifikke problemstillinger eller udfordringer i selskaber involveret i norm- og lovbrud
  • afgrænsede temaer som klima og skat.

Dialogen sker typisk via vores eksterne samarbejdspartnere som rådgiverne ISS-ESG og Sustainalytics og investornetværket ”Climate Action 100+”. I visse tilfælde går vi selv i dialog med selskaber.

Læs mere om dialogen i ”Bæredygtighed og aktivt ejerskab” herunder.

Selskaber og lande, vi ikke vil investere i, sættes på en negativliste. Vi har en negativliste for aktier og virksomhedsobligationer og en negativliste for lande.

Se negativlister

Derudover offentliggør vi løbende oversigter over, hvilke aktier og virksomhedsobligationer vi har investeret i.

Se investeringer