Vores holdning til våben

Som ansvarlig investor ønsker Lægernes Pension at respektere og følge internationale retningslinjer og konventioner.

Vi besluttede i 2009 at ekskludere selskaber involveret i produktion af biologiske og/eller kemiske våben, anti-personel miner og klyngevåben. Alle våbentyper, som er ulovlige i henhold til konventioner vedtaget af FN med støtte fra Danmark. 

Nej til atomvåben
I 2022 har Lægernes Pension desuden valgt at ekskludere investeringer, der kan knyttes til atomvåben. Med beslutningen skærper pensionskassen sin politik på området, som hidtil har fulgt FN´s traktat om ikke-spredning af atomvåben, og som gav mulighed for at investere i selskaber involveret i fremstilling af atomvåben indenfor traktatens rammer.

Dilemmaet ved investering i atomvåben har løbende været diskuteret på pensionskassens generalforsamlinger og er senest aktualiseret af Ruslands trusler om brug af atomvåben i forbindelse med krigen i Ukraine. På den ene side har atomvåben potentielt enorme og vedvarende skadevirkninger på mennesker og miljø. På den anden side er erkendelsen af, at atomvåben har bidraget til fred og sikkerhed igennem tiden i kraft af sin funktion som afskrækkelsesmiddel.

Ved generalforsamlingen i 2022 var der flertal for, at pensionskassens investeringer skal være atomvåbenfri.