Sådan vokser din opsparing

TraditionelPension og GarantiPension er gennemsnitsrenteordninger, der forrentes med en årlig kontorente. Størstedelen af medlemmerne har udelukkende TraditionelPension, som er med betinget garanti, mens en lille gruppe har både TraditionelPension og GarantiPension, som er med ubetinget garanti.

I TraditionelPension består kontorenten af en grundlagsrente, som aktuelt er på -1,5 procent, tillagt bonus. Kontorenten fastsættes, så afkastet i de enkelte år tilskrives din opsparing jævnet ud over flere år. Mens der kan være store udsving i det afkast, Lægernes Pension får fra år til år af investeringerne, er kontorenten mere stabil.

Det betyder, at i år med høje afkast vil kontorenten typisk være lavere end det opnåede afkast, så kontorenten kan sættes højere i år, hvor det opnåede afkast er lavt eller måske endda negativt. Hvis der opstår overskud fra forsikringsdækningerne eller administrationsomkostningerne, vil det også blive tilskrevet opsparingen over en årrække.

Er hele din pensionsordning i TraditionelPension, flyttes en del af afkastet på din opsparing til egenkapitalen. Herved er du med til at opbygge kapital i pensionskassen. Når du senere hen får udbetalt løbende pension, kan egenkapitalen til gengæld udbetale et pensionisttillæg oven i din løbende grundpension.