Blandt de bedste

Afkastet du får, mens du sparer op, har stor betydning for, hvor meget du får udbetalt som pensionist. For en læge, der går på pension i dag, stammer en tredjedel af pensionen fra den indbetalte pension. Resten stammer fra afkastet. 

Målet er, at Lægernes Pension skal være blandt pensionsselskaberne med de bedste afkast, samtidig med at investeringerne er bæredygtige. 

Stemningsbillede

Sådan investerer vi
din pension