Unisex eller kønsopdelt

Din pensionsordning kan være beregnet som kønsopdelt eller unisex. Det afhænger af, hvornår du blev medlem af Lægernes Pension.

Efter 1997

Hvis du er optaget i Lægernes Pension efter 1. januar 1998 i henhold til en overenskomst indgået af Yngre Læger, har du en såkaldt unisex-ordning. Er du optaget efter 1. juli 1999 i henhold til fælles overenskomst eller aftale, har du ligeledes en unisex-ordning. Det betyder, at vi ikke gør forskel på mænds og kvinders pensionsvilkår med hensyn til forventet levetid, forventet invaliditet mv.

Før 1998

Er du derimod optaget i Lægernes Pension inden 1. januar 1998, har du fortsat den kønsopdelte pensionsordning, som tidligere var den almindelige.

Unisex-ordningen gælder for pensionsbidrag, der indbetales gennem arbejdsgiveren eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Hvis du selv betaler pensionsbidrag, indbetales pensionsbidragene til den kønsopdelte pensionsordning, hvis aftalen er indgået før 21. december 2012. For aftaler indgået herefter gælder, at dine egne indbetalinger skal indgå på en unisex-ordning.

Læs mere og hent dokumenter her